Hoe Lang Recht Op Ww?

Hoe Lang Recht Op Ww
U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Hoeveel maanden WW heb ik recht op?

Voorwaarden WW – U heeft recht op een WW-uitkering als u:

bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt; 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering; niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft); niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering,

Hoe lang WW na 20 jaar werken?

Hoe lang WW

Arbeidsverleden Duur WW-uitkering
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 24 maanden
40 jaar 24 maanden

Heb je recht op WW als je ontslagen bent?

U heeft na uw ontslag recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet : U bent verzekerd voor werkloosheid. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. U bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Hoeveel uitkering krijg je bij ontslag?

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt Hoe Lang Recht Op Ww Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens. Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgen Werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Deeltijdse werknemers

See also:  Hoe Lang Kroket Frituren?

Bedragen geldig vanaf 01.07.2015 Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Voor een exacte berekening neem je best contact op met de RVA. Je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever.

  1. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.
  2. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een referteloon dat 1.502 euro bruto bedraagt (geïndexeerd bedrag geldig op 01.07.2015).
  3. Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent.

Behalve bij de volgende personen:

de “werknemers met gezinslast”; de alleenwonenden; de samenwonenden die uitkeringen naar rata van 40% ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt; de samenwonenden die de forfaitaire uitkering ontvangen; de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.

Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht. Stel: je hebt al 6 jaar gewerkt, je woont alleen en je laatste brutoloon was 2.000 euro. Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden 1.300 euro per maand.

  1. Van maand 4 t.e.m.
  2. Maand 12 krijg je 1.200 euro.
  3. Het tweede jaar krijg je 1.100 euro per maand.
  4. In het derde jaar krijg je de eerste twee maanden 1.070 euro per maand, daarna val je terug op het minimumbedrag van 953 euro.
  5. Als je 7 jaar gewerkt zou hebben, krijg je 2 maand langer 1.070 euro per maand.
  6. Per gewerkt jaar, komt er dus 2 maand bij.

Deze tweede fase duurt maximaal 36 maanden. Na maximaal 48 maanden werkloosheid, val je terug naar het minimumbedrag.

Welke leeftijd hoef je niet meer te solliciteren?

Sollicitatieplicht oudere werknemers in de WW – Ook als oudere werkloze heeft u een sollicitatieplicht. Behalve als u binnen 1 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan hoeft u niet meer te solliciteren. Als u dat wilt, mag u wel blijven zoeken naar werk.

See also:  Waar Staat Frankrijk Bekend Om?

Heb je altijd recht op uitkering?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En u ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering.

Hoe snel bouw je weer WW op?

Situatie 2: tijdens WW-uitkering een nieuwe baan, na meer dan 26 weken weer werkloos – Wanneer je een aantal maanden een WW-uitkering hebt ontvangen, je daarna weer aan het werk gaat en na een periode van meer dan 26 weken waarin je onafgebroken hebt gewerkt weer werkloos raakt, dan heb je inmiddels nieuw WW-recht opgebouwd.

Op dit moment zal niet je oude uitkering herleven, maar wordt opnieuw gekeken naar de lengte van je arbeidsverleden. Stel dat je aanvankelijk recht had op een uitkering voor 22 maanden en je hebt er hier acht van gebruikt dan zal deze tweede keer wederom een periode van 22 (of misschien inmiddels 23) maanden ingaan waarin je aanspraak kunt maken op de uitkering, mits je voldoet aan de overige voorwaarden.

De hoogte van je tweede uitkering wordt opnieuw vastgesteld en kan dus hoger of lager uitvallen dan de eerste keer, afhankelijk van het salaris dat je tijdens je laatste dienstbetrekking verdiende.

Hoeveel arbeidsjaren heb ik?

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV.

Hoe lang moet je werken om te kunnen doppen?

Aantal vereiste arbeidsdagen als loontrekkende om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering – Je leeftijd bepaalt het aantal vereiste gewerkte dagen en de duur van de referentieperiode waarin je deze arbeid moet kunnen aantonen:

See also:  Elektrische Fiets Waar Op Letten?
Je leeftijd Aantal vereiste arbeidsdagen Referentieperiode voorafgaand aan de aanvraag
Jonger dan 36 jaar 312 dagen Maximum 21 maanden vóór de dag van de aanvraag
Van 36 t.e.m.49 jaar 468 dagen Maximum 33 maanden vóór de dag van de aanvraag
Vanaf 50 jaar 624 dagen Maximum 42 maanden vóór de dag van de aanvraag

Hoeveel arbeidsjaren heb ik?

Bekijk en controleer de gegevens over uw arbeidsverleden en loon in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. U kunt het verzekeringsbericht ook gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of lening. Om de gegevens te bekijken moet u inloggen op Mijn UWV.

Hoe snel bouw je weer WW op?

Situatie 2: tijdens WW-uitkering een nieuwe baan, na meer dan 26 weken weer werkloos – Wanneer je een aantal maanden een WW-uitkering hebt ontvangen, je daarna weer aan het werk gaat en na een periode van meer dan 26 weken waarin je onafgebroken hebt gewerkt weer werkloos raakt, dan heb je inmiddels nieuw WW-recht opgebouwd.

Op dit moment zal niet je oude uitkering herleven, maar wordt opnieuw gekeken naar de lengte van je arbeidsverleden. Stel dat je aanvankelijk recht had op een uitkering voor 22 maanden en je hebt er hier acht van gebruikt dan zal deze tweede keer wederom een periode van 22 (of misschien inmiddels 23) maanden ingaan waarin je aanspraak kunt maken op de uitkering, mits je voldoet aan de overige voorwaarden.

De hoogte van je tweede uitkering wordt opnieuw vastgesteld en kan dus hoger of lager uitvallen dan de eerste keer, afhankelijk van het salaris dat je tijdens je laatste dienstbetrekking verdiende.

Heb je recht op WW na een jaarcontract?

Mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet : U bent verzekerd voor werkloosheid. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. U bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Adblock
detector