Hoe Neem Je Ontslag?

Hoe Neem Je Ontslag
Geef uw ontslag schriftelijk door aan uw werkgever via een e-mail of ontslagbrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Noem hierin de datum van opzegging en de datum waarop u uit dienst wilt. Vraag om een bewijs van ontvangst als u ontslag neemt.

Hoe begin je een ontslag gesprek?

4. Houd het zakelijk – Vertel je werknemer kort en bondig wat de reden is voor zijn ontslag. Verwijs hierbij eventueel naar eerdere functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken, Word nooit persoonlijk en laat je niet verleiden tot het opsommen van alle tekortkomingen van je werknemer. Twee of drie heldere argumenten zijn voldoende om de boodschap over te brengen.

Kan ik zelf ontslag nemen?

Opzeggen –

Vast contract

Als u een vast contract hebt, kunt u altijd uw contract opzeggen. U kunt zeggen tegen uw baas dat u stopt, maar het is handig om dit in een brief of e-mail te doen. U mag altijd opzeggen, maar u moet vaak nog een tijdje doorwerken. U moet namelijk rekening houden met de opzegtermijn.

Tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contract hebt, kunt u niet altijd zomaar opzeggen. Uw contract eindigt normaal gesproken op de datum die in het contract staat. U kunt alleen eerder opzeggen als er een tussentijds opzegbeding in uw contract staat. Er staat dan in uw contract dat u en uw werkgever op elk moment het contract kunnen opzeggen.

Kun je per direct ontslag nemen?

Ontslag op staande voet – U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet,

Wat is een goede reden voor ontslag?

Geldige redenen voor ontslag – U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen:

om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag). Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk. U bent vaak ziek. Dit geldt alleen als u regelmatig, maar niet langdurig ziek bent. Uw ziekte heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Uw werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u. U functioneert onvoldoende of bent niet geschikt voor uw werk. Uw werkgever moet u tijdig gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed functioneert door ziekte, mag uw werkgever u niet ontslaan. U gedraagt zich onbehoorlijk. U vertoont verwijtbaar gedrag of u bent verwijtbaar nalatig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma’s vervalst, collega’s bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht of als u zonder goede redenen uw re-integratieverplichtingen niet nakomt. Onbehoorlijk gedrag kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren. U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden. Dit geldt alleen als u de werkzaamheden niet in aangepaste vorm kan verrichten. U heeft een verstoorde arbeidsrelatie met uw werkgever. Als een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan. Uw werkgever kan u ontslaan als u bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijft of een gevangenisstraf moet uitzitten. Dit kan als het voor de werkgever niet redelijk is dat uw arbeidsovereenkomst doorloopt. Uw werkgever kan u ontslaan bij een combinatie van ontslagredenen. Bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte en ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden mogen daarbij niet meetellen.

See also:  Wat Is Mijn Woning Waard?

Hoeveel geld krijg je als je ontslagen wordt?

Outplacement –

 • Wanneer de ontslagen werknemer recht heeft op, moet de werkgever de werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk outplacementaanbod doen.
 • Ook al is het niet verplicht, outplacement is een mooi gebaar om voormalige medewerkers te ondersteunen.

Voordelen van de nieuwe manier van werken Om ontslagen te vermijden, kunt u beroep doen op alle mogelijkheden die de nieuwe manier van werken u biedt. Tip : Een ontslag vermijdt u best. Bijvoorbeeld door ten volle beroep te doen op een nieuwe manier van werken met minder vaste medewerkers in een vast schema. Zo zult u ook minder snel een medewerker moeten ontslaan. De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn.

 • De duur van de opzegtermijn waarop de werknemer recht heeft bij de beëindiging van de overeenkomst
 • Het basisloon

Vervolgens past u de volgende formule toe: Ontslagvergoeding = basisloon x opzegtermijn

Kan je baas je ontslag weigeren?

Je beslist zelf – Als je je ontslag geeft, kan je werkgever dat niet weigeren. Hij kan dus niet zeggen dat hij je ontslag niet aanvaardt en wil dat je in dienst blijft. Dit zou overigens voor hem ook weinig zin hebben omdat je motivatie om verder te werken dan wel op een bijzonder laag peil zou staan.

Welke datum zet je in ontslagbrief?

Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet u dan gewoon nog werken.

See also:  Waar Komt Boef Vandaan?

Hoe lang opzegtermijn zelf ontslag?

Wat je moet weten over je opzegtermijn –

  Hoe lang duurt mijn opzegtermijn? De duur van de opzegtermijn hangt af van je anciënniteit en wordt in weken uitgedrukt. Er is een onderscheid tussen een opzegging door de werkgever en werknemer, Neem je zelf ontslag dan is de opzegtermijn maximum 13 weken. Voor de tegenopzegging gelden kortere opzegtermijnen. Dat is een opzegging door een ontslagen werknemer die tijdens de opzegtermijn werk heeft gevonden. Bereken zelf je opzegperiode met onze of ga in onderstaande tabel na welke termijn je dient uit te doen. Is de tabel niet goed leesbaar?, De opzegging door de werknemer of werkgever begint op de maandag na de betekening,

  Kan ik eerder weg dan opzegtermijn?

  Zelf? – Als de werknemer zelf afscheid wil nemen van de werkgever, kan hij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij moet hij rekening houden met de geldende opzegtermijn. Als de werknemer eerder weg wil dan voor het einde van de opzegtermijn, kan hij de werkgever vragen met het eerdere ontslag in te stemmen.

  Wat kost het om personeel te ontslaan?

  De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

  Kun je ontslagen worden als je een vast contract hebt?

  Heeft u een vast contract, dan mag uw werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

  Hoe zeg je netjes dat je ontslag wilt nemen?

  Geef uw ontslag schriftelijk door aan uw werkgever via een e-mail of ontslagbrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Noem hierin de datum van opzegging en de datum waarop u uit dienst wilt. Vraag om een bewijs van ontvangst als u ontslag neemt.

  Hoe mondeling ontslag nemen?

  9. Een werknemer houden aan zijn mondelinge ontslagname – Stel, je hebt onenigheid met een van je werknemers en hij roept in een opwelling dat hij ontslag neemt, Jij vindt dat prima, want je speelde toch al met het idee hem te ontslaan. De week daarna laat je weten dat je hem aan zijn toezegging zult houden.

Adblock
detector