Hoe Vind Je Het Onderwerp?

Hoe Vind Je Het Onderwerp
Hoe vind je het onderwerp? – Er zijn 3 verschillende manieren om het onderwerp te vinden.

Als je wie of wat voor de persoonsvorm zet, is het antwoord op de vraag het onderwerp. Als je de persoonsvorm van enkelvoud naar meervoud verandert, verandert het onderwerp ook. Als je de zin vragend maakt met de persoonsvorm vooraan, komt het onderwerp meteen achter de persoonsvorm.

Hoe vind je het onderwerp in een in?

Manier 1: Stel de vraag ‘Wie/wat + persoonsvorm?’ – Eigenlijk hebben we de eerste manier al verklapt. Je gaat op zoek naar wie of wat iets doet, is of ondergaat in de zin. Bijvoorbeeld:

Maartje bakt graag koekjes.

Wie of wat bakt? Maartje doet dat. Het onderwerp van deze zin is dus ‘Maartje’. Niet zo moeilijk, toch? Als je goed naar die vraag kijkt, valt je misschien iets op. Als je het onderwerp van een zin wilt vinden, vraag je altijd: ‘Wie of wat + persoonsvorm ?’ Over de persoonsvorm kun je hier (link naar artikel over pv) meer informatie vinden. Nog een voorbeeld:

Gisteren bakten mijn zusje en ik pizza’s.

Stel nu de vraag: ‘Wie/wat + persoonsvorm?’ Voor deze zin wordt dat: Wie of wat bakten? Het antwoord op deze vraag is: mijn zusje en ik. ‘Mijn zusje en ik’ is dus het onderwerp van de zin. Kun jij met deze truc de onderwerpen van de volgende zinnen vinden? De antwoorden staan onder deze zinnen.

 • In de tuin plast de hond van de buren nooit.
 • Margje geeft haar oma een bos bloemen.
 • Op school werken de kinderen hard.

Antwoorden:

 • Wie of wat plast? De hond van de buren. Het onderwerp van deze zin is dus: ‘de hond van de buren’.
 • Wie of wat geeft? Margje. Het onderwerp is dus: ‘Margje’.
 • Wie of wat werken? De kinderen. Het onderwerp is dus: ‘de kinderen’.

Wat is een onderwerp kindertaal?

Bijna alle zinnen bevatten een onderwerp. Dit zinsdeel geeft aan wie of wat iets doet. Het onderwerp hangt altijd samen met de persoonsvorm. In de zin ‘Piet eet een appel’ is ‘Piet’ het onderwerp.

Heeft elke tekst een onderwerp?

Wil je leren hoe je de hoofdgedachte van een tekst kan vinden? Lees dan verder! – Elke tekst heeft een onderwerp wat beschreven wordt. Het belangrijkste wat over het onderwerp wordt geschreven is de hoofdgedachte van de tekst. De hoofdgedachte geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is het onderwerp en wat wordt er over het onderwerp gezegd?’.

 • Vaak kan de hoofdgedachte in één zin worden weergeven.
 • Vaak staat de hoofdgedachte in de inleiding óf in het slot van een tekst.
 • Wil je oefenen met het vinden van de hoofdgedachte? Lees dan de onderstaande tekst en omschrijf de hoofdgedachte in één zin.
 • Pesticiden zijn een serieus probleem.
 • Er zijn steeds meer partijen die zich bemoeien bij het goedkeuren van het gebruik van bepaalde pesticiden.

Zo zijn er veel mensen die zich zorgen maken over de schade die pesticiden aanbrengen aan het milieu. Een wetenschapper rapporteerde dat er veel minder bijen en wormen zijn in gebieden waar veel pesticiden worden gebruikt. Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over wat pesticiden doen met het menselijk lichaam.’ Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Samenvatting maken Tekstdoelen Kernzin NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ALLE ABONNEMENTEN MET DE CODE: KORTING2023 Met de Mr.

Chadd-app krijg je altijd en overal direct antwoord op je huiswerkvraag. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les! Onze slimme vakcoaches helpen je overdag, ‘s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!

Is het onderwerp altijd een werkwoord?

Waarom heb je het onderwerp nodig om de persoonsvorm goed te kunnen schrijven? – Kijk maar eens wat er met de persoonsvorm gebeurt als het onderwerp verandert. Zoek eerst de persoonsvorm : Jan fietst naar school. (tegenwoordige tijd) Zet de zin in de verleden tijd: Jan fietste naar school.

 • Verleden tijd) Het werkwoord ‘fietst’ is veranderd in ‘fietste’.
 • Dit is de persoonsvorm.
 • Jan is één persoon.
 • Nu veranderen we ‘Jan’ in ‘De kinderen’.
 • De kinderen’ zijn meer personen.
 • Jan fietst naar school.
 • De kinderen fietsen naar school.
 • De persoonsvorm is veranderd! Als het om één persoon, één dier of één ding gaat, noemen we dit enkelvoud (afgekort: ev).

Als het om meer personen, dieren of dingen gaat, noemen we dit meervoud (afgekort: mv). Als het onderwerp verandert, verandert ook de persoonsvorm: Ik ga naar het zwembad. Ik = één persoon = ev. Wij gaan naar het zwembad. Wij = meer personen = mv. Je ziet dat zowel de persoonsvorm als het onderwerp is veranderd in bovenstaande zin.

 • Zoek nu eens zelf de persoonsvorm en het onderwerp met behulp van de 3 stappen: 1.
 • Zoek de persoonsvorm: Timoti eet een appel.
 • De zin staat in de tegenwoordige tijd.
 • Zet de zin in de verleden tijd: Timoti at een appel.
 • Het werkwoord ‘eet’ is veranderd in ‘at’.
 • Eet’ is de persoonsvorm,2.
 • Nu ga je het onderwerp zoeken.

Daarvoor stel je de vraag: w ie of wat eet? Het antwoord is het onderwerp.3. Het antwoord is: Timoti. ‘Timoti’ is het onderwerp, We gaan nog een keer de stappen toepassen: Mijn handschoenen zijn gevonden.1. Zoek de persoonsvorm. De zin staat in de tegenwoordige tijd.

Wat is het onderwerp van de tekst?

Het onderwerp van een tekst geeft aan waar de tekst over gaat. Het onderwerp van een tekst kun je vaak met één of enkele woorden opnoemen. Het onderwerp van een tekst vind je door te letten op:

See also:  Hoe Oud Wordt Een Kip?

de titel de eerste zin of de eerste alinea (de lead ) een tekening of foto bij de tekst tussenkopjes en dikgedrukte of onderstreepte woorden

Let op : twee teksten met hetzelfde onderwerp kunnen toch heel anders zijn. Heb je twee teksten met als onderwerp ‘voetbal’, dan kunnen de teksten toch allebei een heel ander verhaal vertellen. Het arrangement Onderwerp van een tekst is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Laatst gewijzigd 2019-10-17 15:59:37 Licentie Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie,

Wat is een thema onderwerp?

Wat is de betekenis van Thema? 2012-06-24 2023-04-13 Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan.2017-11-01 2023-04-13 thema – Zelfstandignaamwoord 1. een onderwerp dat behandeld wordt ♢ Het thema van vandaag is alcoholisme.2. een grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk ♢ Het oude thema werd gebruikt in een nieuw werk.3. (taalkunde) de stam 2017-11-14 2023-04-13 thema – zelfstandig naamwoord uitspraak: the -ma 1. onderwerp van een boek ♢ het thema van dit boek is de vriendschap 2. melodie in een muziekstuk die steeds terugkomt ♢ herken je het thema in di,2017-12-05 2023-04-13 Het thema is een aanduiding van het type en de functie van een leiding.2017-02-09 2023-04-13 Een muzikaal idee, doorgaans een melodie, dat als basis dient voor een deel van een compositie (fuga, sonate, strijkkwartet,symfonie) en vaak onder te verdelen in zelfstandige motieven (motief, thematische arbeid).2017-03-15 2023-04-13 Een thema is een (alg.) overkoepelend onderwerp, gegeven of idee; een thema kan voortkomen uit alles wat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en denkbaar is.1) (dans): idee dat uitgangspunt is voor de inhoud van de dans (1); kan een betekenisvol gegeven zijn (bijv. ontmoeting) of een danstechnisch (zie danstechniek) gegeven (bijv. ritmeverschuiving); 2).2017-06-30 2023-04-13 De grondgedachte achter, of het onderwerp van een te spelen spel of serie opdrachten. Het thema wordt uitgewerkt in een (→) fabel. Dit is de beschrijving van – het geheel van de omstandigheden – de ordening van de gebeurtenissen – de rol(len) van de personages daarin; met andere woorden: de inhoud van scène(s), spel of toneelstuk Literatuur – Mar.2021-03-09 2023-04-13 onderwerp van denken, spreken, schrijven e.d.; ( muz,) motief dat aan het werk ten grondslag ligt en in omgewerkte vorm telkens weer terugkeert; grondgedachte; ( taalk,) verbinding van wortel met uitgang; vertaaloefening van eigen in vree.2022-11-14 2023-04-13 Thema verwijst naar een kernachtige samenvatting van een of meer claims. Op een thema kan in een campagne via verschillende mediumtypen en per mediumtype via verschillende uitingen worden gevarieerd.2020-12-18 2023-04-13 (tema) onderwerp; vertaaloefening; motief; hoofdgedachte 2022-03-06 2023-04-13 2019-06-08 2023-04-13 thema – Een onderliggende bedoeling of betekenis van een beeldend of literair kunstwerk; ook een motief, onderwerp of idee dat in een aantal artistieke werken wordt herhaald.2020-12-03 2023-04-13 1. onderwerp van een boek, verhandeling of voordracht. Het thema kan meestal uit de titel worden afgeleid; 2. vertaaloefening uit de eigen taal in een vreemde taal; 3. muzikale hoofdgedachte van een compositie die uit kleinere motieven is opgebouwd. Deze motieven kunnen gedurende een compositie eveneens tot ontwikkeling worden gebracht.2020-04-21 2023-04-13 een uit een aantal motieven tot een organisch geheel versmolten muzikale gedachte. In tegenstelling tot het motief, dat kleinschaliger is, is het thema zo pregnant aanwezig in de compositie dat het een vormende structuur geeft aan de muziek. Een thema keert terug, wordt bewerkt, ondergaat gestalteverandering. Er zijn o.m. primair melodische en line.2021-04-14 2023-04-13 (mv. themata), onderwerp, stof ter behandeling, hoofdgedachte of melodische frase, die in muziekstuk telkens terugkeert; opstel ter vertaling (mv.: thema’s).2020-12-08 2023-04-13 (

Kan mij een onderwerp zijn?

Ik is de onderwerpsvorm van de eerste persoon enkelvoud. Die wordt gebruikt als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult. Mij (of me ) is de voorwerpsvorm. Die vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt als het voornaamwoord de functie van lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp vervult of na een voorzetsel staat.

Ik heb geen stijl. ( onderwerp )Hij zoekt mij, ( lijdend voorwerp )Ze geeft mij een cadeau. ( meewerkend voorwerp )Zij doen het voor mij, ( na een voorzetsel )

Twijfel tussen ik en mij is mogelijk na dan, als en zoals, In de meeste van die gevallen is het aan te bevelen om de vorm ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist.

Hij is jonger dan ik. (= dan ik ben)Ze hebben een andere auto dan ik.Stijn is net zo belangrijk als ik.Koen verdient evenveel als ik.Zij denkt hetzelfde als ik.Ze zingt niet zoals ik.Ze zijn op zoek naar een acteur zoals ik. (= een acteur zoals ik er een ben)

In sommige gevallen is zowel ik als mij mogelijk na dan, als of zoals, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Hij apprecieert Mieke meer dan ik. (= meer dan ik haar apprecieer)Hij apprecieert Mieke meer dan mij. (= meer dan hij mij apprecieert)

Twijfel tussen ik en mij is ook mogelijk na behalve, Behalve ik is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. Behalve mij is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp.

Niemand weet dit, behalve ik. (niemand = onderwerp )Hij had de hele groep uitgenodigd, behalve mij. (de hele groep = lijdend voorwerp )Hij gaf iedereen goede raad, behalve mij. (iedereen = meewerkend voorwerp )

Twijfel is ten slotte ook mogelijk in zinnen met een meewerkend voorwerp dat als onderwerp kan worden aangevoeld, zoals passieve zinnen met het werkwoord vragen, In zulke zinnen zijn er vaak twee grammaticale analyses mogelijk, waardoor beide vormen te verdedigen zijn.

Mij werd niet gevraagd om daaraan deel te nemen. (mij = meewerkend voorwerp; om -zin = onderwerp ) Ik werd niet gevraagd om daaraan deel te nemen. (ik = onderwerp; om -zin = lijdend voorwerp )

dan ik / dan mij als ik / als mij zoals ik / zoals mij behalve ik / mij Taaladvies.net Congruentie bij een als onderwerp gevoeld indirect object (algemeen) (opent in nieuw venster) Jij / jou (als ik – was) (opent in nieuw venster)

Wat is onderwerp en gezegde?

Wat is het gezegde? Het gezegde geeft de handeling van de zin aan. Het gezegde zegt iets over het onderwerp: wat het onderwerp doet of is,

Meestal bestaat het gezegde uit alle werkwoorden in de zin, soms aangevuld met een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord. Voorbeelden: Ik ga op de fiets naar mijn werk. gezegde: ga Wij hebben gisteren een huis gekocht. gezegde: hebben gekocht Hij heeft dat helemaal in zijn eentje moeten tillen. gezegde: heeft moeten tillen

Werkwoordelijk gezegde Alle gezegdes die je hierboven ziet, bestaan uit werkwoorden. Deze gezegdes zijn dan ook allemaal werkwoordelijke gezegdes. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin. Naamwoordelijk gezegde Een gezegde kan ook bestaan uit één of meer werkwoorden plus een (bijvoeglijk of zelfstandig) naamwoord.

 • Dan heb je het over een naamwoordelijk gezegde.
 • Voorbeelden: Ik was gisteren ziek.
 • Gezegde: was ziek (ww. + bijv.
 • Nw.) Je lijkt wel een vogelverschrikker met dat haar! gezegde: lijkt een vogelverschrikker (ww.
 • Znw.) Zijn zus had graag model willen worden.
 • Gezegde: had model willen worden (ww.
 • Znw.) Koppelwerkwoorden Het werkwoord van een naamwoordelijk gezegde is altijd een,

Dat werkwoord stelt het onderwerp gelijk aan het zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. Bij de eerste zin hierboven kun je zeggen: ik = ziek En bij de tweede zin: jij = vogelverschikker Bij de derde: zijn zus = model : Wat is het gezegde?

Hoe kom je achter de hoofdgedachte van een tekst?

Hoe vind je de hoofdgedachte? – Als je op zoek bent naar de hoofdgedachte van een tekst, zoek je naar de belangrijkste informatie die de schrijver over het onderwerp geeft. Eigenlijk is de hoofdgedachte uit twee delen opgebouwd: • het onderwerp • het belangrijkste wat de schrijver over het onderwerp vertelt Als je dat in één of twee zinnen navertelt, heb je de hoofdgedachte te pakken!

Waar vind je vaak het onderwerp en de hoofdgedachte van een tekst?

Wat is het onderwerp en hoofdgedachte Het onderwerp vertelt in één of enkele woorden waar de tekst over gaat. De hoofdgedachte vertelt kort waar de tekst over gaat, meestal in één of twee zinnen. Voorbeeld Onderwerp: Vakantie Hoofgedachte: Mensen gaan minder op vakantie naar het buitenland, maar boeken steeds vaker een vakantie in Nederland. Hoe Vind Je Het Onderwerp : Wat is het onderwerp en hoofdgedachte

Wat is het onderwerp van de tekst?

Het onderwerp van een tekst geeft aan waar de tekst over gaat. Het onderwerp van een tekst kun je vaak met één of enkele woorden opnoemen. Het onderwerp van een tekst vind je door te letten op:

de titel de eerste zin of de eerste alinea (de lead ) een tekening of foto bij de tekst tussenkopjes en dikgedrukte of onderstreepte woorden

See also:  Waar Wordt Rum Van Gemaakt?

Let op : twee teksten met hetzelfde onderwerp kunnen toch heel anders zijn. Heb je twee teksten met als onderwerp ‘voetbal’, dan kunnen de teksten toch allebei een heel ander verhaal vertellen. Het arrangement Onderwerp van een tekst is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Laatst gewijzigd 2019-10-17 15:59:37 Licentie Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie,

Wat is een thema onderwerp?

Wat is de betekenis van Thema? 2012-06-24 2023-04-13 Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan.2017-11-01 2023-04-13 thema – Zelfstandignaamwoord 1. een onderwerp dat behandeld wordt ♢ Het thema van vandaag is alcoholisme.2. een grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk ♢ Het oude thema werd gebruikt in een nieuw werk.3. (taalkunde) de stam 2017-11-14 2023-04-13 thema – zelfstandig naamwoord uitspraak: the -ma 1. onderwerp van een boek ♢ het thema van dit boek is de vriendschap 2. melodie in een muziekstuk die steeds terugkomt ♢ herken je het thema in di,2017-12-05 2023-04-13 Het thema is een aanduiding van het type en de functie van een leiding.2017-02-09 2023-04-13 Een muzikaal idee, doorgaans een melodie, dat als basis dient voor een deel van een compositie (fuga, sonate, strijkkwartet,symfonie) en vaak onder te verdelen in zelfstandige motieven (motief, thematische arbeid).2017-03-15 2023-04-13 Een thema is een (alg.) overkoepelend onderwerp, gegeven of idee; een thema kan voortkomen uit alles wat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en denkbaar is.1) (dans): idee dat uitgangspunt is voor de inhoud van de dans (1); kan een betekenisvol gegeven zijn (bijv. ontmoeting) of een danstechnisch (zie danstechniek) gegeven (bijv. ritmeverschuiving); 2).2017-06-30 2023-04-13 De grondgedachte achter, of het onderwerp van een te spelen spel of serie opdrachten. Het thema wordt uitgewerkt in een (→) fabel. Dit is de beschrijving van – het geheel van de omstandigheden – de ordening van de gebeurtenissen – de rol(len) van de personages daarin; met andere woorden: de inhoud van scène(s), spel of toneelstuk Literatuur – Mar.2021-03-09 2023-04-13 onderwerp van denken, spreken, schrijven e.d.; ( muz,) motief dat aan het werk ten grondslag ligt en in omgewerkte vorm telkens weer terugkeert; grondgedachte; ( taalk,) verbinding van wortel met uitgang; vertaaloefening van eigen in vree.2022-11-14 2023-04-13 Thema verwijst naar een kernachtige samenvatting van een of meer claims. Op een thema kan in een campagne via verschillende mediumtypen en per mediumtype via verschillende uitingen worden gevarieerd.2020-12-18 2023-04-13 (tema) onderwerp; vertaaloefening; motief; hoofdgedachte 2022-03-06 2023-04-13 2019-06-08 2023-04-13 thema – Een onderliggende bedoeling of betekenis van een beeldend of literair kunstwerk; ook een motief, onderwerp of idee dat in een aantal artistieke werken wordt herhaald.2020-12-03 2023-04-13 1. onderwerp van een boek, verhandeling of voordracht. Het thema kan meestal uit de titel worden afgeleid; 2. vertaaloefening uit de eigen taal in een vreemde taal; 3. muzikale hoofdgedachte van een compositie die uit kleinere motieven is opgebouwd. Deze motieven kunnen gedurende een compositie eveneens tot ontwikkeling worden gebracht.2020-04-21 2023-04-13 een uit een aantal motieven tot een organisch geheel versmolten muzikale gedachte. In tegenstelling tot het motief, dat kleinschaliger is, is het thema zo pregnant aanwezig in de compositie dat het een vormende structuur geeft aan de muziek. Een thema keert terug, wordt bewerkt, ondergaat gestalteverandering. Er zijn o.m. primair melodische en line.2021-04-14 2023-04-13 (mv. themata), onderwerp, stof ter behandeling, hoofdgedachte of melodische frase, die in muziekstuk telkens terugkeert; opstel ter vertaling (mv.: thema’s).2020-12-08 2023-04-13 (

Adblock
detector