Hoe Werkt Hypotheekrenteaftrek?

Hoe Werkt Hypotheekrenteaftrek
Wat is hypotheekrenteaftrek? – Als je geld leent bij een hypotheekverstrekker betaal je daar een vergoeding voor: hypotheekrente. Om het aantrekkelijker te maken een huis te kopen, is er een regeling bedacht: hypotheekrenteaftrek. Deze regeling houdt in dat je de rente die je over je hypotheek betaalt onder bepaalde voorwaarden van je belastbaar inkomen kunt aftrekken.

Hoeveel krijg ik terug van de hypotheekrenteaftrek?

Je mag de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit betekent dus dat je ongeveer 37% van je betaalde hypotheekrente terugkrijgt van de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat je het eigenwoningforfait bij je belastbaar inkomen moet optellen.

Hoe krijg je maandelijks hypotheekrente terug?

Voorlopige teruggave – De hypotheekrenteaftrek claim je in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt maandelijks de bruto hypotheeklasten en pas na verwerking van de aangifte krijg je het belastingvoordeel terug. Je kunt het fiscale voordeel ook iedere maand laten uitbetalen.

Dat kan door een voorlopige teruggaaf aan te vragen. stappenplan-voorlopige-aanslag.pdf (pdf) Door omstandigheden kan het nodig zijn de voorlopige teruggave aan te passen. Bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen, de rente op je hypotheek is verlaagd of omdat je hebt afgelost op je lening. Daardoor kan het zijn dat je minder rente gaat betalen en daarom ook minder belastingvoordeel krijgt.

Door de teruggave te verlagen, voorkom je dat je bij de definitieve aanslag moet bij betalen.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek Belastingdienst?

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek? Renteaftrek op je hypotheek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. De rente die je betaalt voor je hypotheek is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Heb je altijd recht op hypotheekrenteaftrek?

U heeft recht op hypotheekrenteaftrek bij een annuïteitenhypotheek of bij een lineaire hypotheek die u in 30 jaar aflost. Krijgt u al hypotheekrenteaftrek op uw bestaande hypotheek? Dan houdt u die bij verhuizing of als u uw hypotheek oversluit.

Wat gaat de hypotheekrente doen in 2023?

Wij verwachten dat de rente op staatsleningen geleidelijk zal dalen richting 1,75% eind 2023 vanwege een krimp in de Europese economie. De hypotheekrente kan dan dus ook mee dalen, maar de daling wordt mogelijk wel beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken.

Wat scheelt 1 procent hypotheekrente?

Wordt de rente met 0,1 procent verhoogd, dan wordt het nieuwe maandbedrag 1.459 euro oftewel 20 euro hoger, 240 euro per jaar. Is de rente al met 0,5 procent omhoog gegaan, dan kost een huis van 4 ton per maand wel 100 euro meer, oftewel 1200 euro per jaar.

Hoe werkt voorlopige teruggave hypotheekrente?

Hypotheekrenteaftrek aanvragen: maandelijks of jaarlijks? – Je kunt de door jou betaalde hypotheekrente jaarlijks aftrekken. Dat doe je dan één keer per jaar bij het indienen van je belastingaangifte. Je krijgt het bedrag van de teruggaaf in één keer op je rekening gestort.

Hoe bereken je Aftrek eigen woning?

Wilt u het bedrag zelf berekenen? – Kies voor welk belastingjaar u het wilt berekenen:

 • Eigenwoningforfait 2022 Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.
  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,45%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0045 = € 1.260.

  Tabel eigenwoningforfait 2022

  WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
  € 12.500 0%
  € 12.500 € 25.000 0,15%
  € 25.000 € 50.000 0,25%
  € 50.000 € 75.000 0,35%
  € 75.000 € 1.130.000 0,45%
  € 1.130.000 € 5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.130.000

  /li>

 • Eigenwoningforfait 2023 Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.
  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0035 = € 980.

  Tabel eigenwoningforfait 2023

  WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
  € 12.500 0%
  € 12.500 € 25.000 0,10%
  € 25.000 € 50.000 0,20%
  € 50.000 € 75.000 0,25%
  € 75.000 € 1.200.000 0,35%
  € 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

  /li>

Waarom krijg ik minder hypotheekrenteaftrek?

Lage rente beïnvloed hypotheekrenteaftrek – De lage rente van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat je minder hypotheekrenteaftrek krijgt. Is jouw rentevaste periode verlopen of heb je je hypotheek overgesloten, dan krijg je waarschijnlijk fors minder hypotheekaftrek teruggestort.

 1. Aan de andere kant profiteer je ook van veel lagere maandlasten voor je hypotheek.
 2. Doordat er niet veel belastingaftrek meer is bij deze lage rentes, zien we steeds vaker dat huizenkopers niet meer kiezen voor hypotheekrenteaftrek, maar voor de laagste lasten.
 3. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een hypotheekvorm (aflossingsvrij) waar je geen aftrek meer krijgt.

Doordat je niet aflost op je hypotheek, krijg je veel lagere maandlasten. Je kunt maximaal 50% van de waarde van je woning aflossingsvrij lenen. De andere 50% moet je wel aflossen, dit kun je dan doen met een annuïteiten of lineaire hypotheek. Maar let wel op: loopt je hypotheek na 30 jaar af? Dan heb je nog wel 50% schuld open staan die je moet aflossen.

Zal de hypotheekrente blijven stijgen?

Verwachting rentetarieven op korte termijn – De variabele en rentes bij een korte rentevaste periode volgen in grote lijnen de officiële rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Omdat de depositorente van de ECB wordt verhoogd, verwachten we dat de rentes op korte termijn meestijgen.

De ECB heeft al meerdere stappen gezet om de depositorente te verhogen. Het doel? De inflatie binnen de perken houden. Voor de variabele hypotheekrente is op dit moment een voorzichtige stijging te zien. We verwachten dat die stijging nog even doorzet. Bij de langere rentevaste periodes zagen we eerder een lichte daling; deze rentes zullen waarschijnlijk hooguit licht stijgen.

Het blijft spannend hoe dit zich verder ontwikkelt. Komt er een daling aan? Of blijven de rentes nog even stijgen? Voor nu voorspellen we dat de variabele rentes de komende tijd gaan stijgen. Er zijn twee factoren die een rol spelen in deze renteontwikkelingen.

Wat kost een hypotheek van 150.000 euro?

Lineaire hypotheek berekenen Per maand betaalt u € 150.000 / 360 = € 416,67 aan aflossing. De rente die u per maand betaalt is de resterende hypotheekschuld * maandelijkse rente. In de eerste maand betaalt u aan rente: € 150.000 * (0.03/12).

Hoeveel maandlasten bij 250.000 hypotheek?

Rekenvoorbeeld woningwaarde minder dan € 200.000,- – U kan inderdaad als starter een hypotheek krijgen van € 200.000,-. U vraagt de hypotheek aan en laat een taxatierapport opmaken. Nu blijkt uit de taxatie dat de waarde van de woning € 192.000,- bedraagt.

Wat betekent dat? U heeft € 10.000,- nodig voor de kosten koper van een hypotheek van 2 ton ex extra ook nog eens € 8.000,- omdat het huis minder waard is dan € 200.000,-, de koopsom. Uw maximale hypotheek is gedaald naar € 192.000,- want als de waarde lager is dan loopt de maximale hypotheek parallel met de marktwaarde en niet het inkomen.

Voorkom de meest gemaakte fout. Bieden op een woning is het belangrijkste voor het hypotheekproces. Vraag onze hulp en lees meer over overbieden op een huis, Minder hypotheek bij lagere marktwaarde Wilt u een huis kopen zonder eigen inbreng? Neem contact op met LexWonen of neem een kijkje op homepage lexwonen.nl, Wij regelen hypotheek met familieleden, vrienden tot 4 personen. Ook regelen wij een ouderenhypotheek tot en met 4 aanvragers,

Lex Wonen kan u helpen met aankoop en een hypotheek van € 200.000,- zodat u succesvol en betaalbaar kan kopen, Hoeveel bedragen de bruto hypotheeklasten per maand voor een hypotheek van € 200.000,-? Maandelijks betaald jij bruto ongeveer € 460,-,- voor een hypotheek van € 200.000,-. De hypotheek is dan volledig geoptimaliseerd naar jouw kunnen en wensen.

Ga je nog kopen dan is dit handig. Belangrijk is dat je hypotheekbetalingen ook passen op pensioendatum en bij eerder overlijden voor de nabestaanden. Wat kost een hypotheek van € 250.000,- bruto per maand? Een hypotheek van € 250.000,- kost bruto per maand ongeveer € 795,-.

Hoe bereken je Aftrek eigen woning?

Wilt u het bedrag zelf berekenen? – Kies voor welk belastingjaar u het wilt berekenen:

 • Eigenwoningforfait 2022 Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.
  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,45%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0045 = € 1.260.

  Tabel eigenwoningforfait 2022

  WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
  € 12.500 0%
  € 12.500 € 25.000 0,15%
  € 25.000 € 50.000 0,25%
  € 50.000 € 75.000 0,35%
  € 75.000 € 1.130.000 0,45%
  € 1.130.000 € 5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.130.000

  /li>

 • Eigenwoningforfait 2023 Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.
  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0035 = € 980.

  Tabel eigenwoningforfait 2023

  WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
  € 12.500 0%
  € 12.500 € 25.000 0,10%
  € 25.000 € 50.000 0,20%
  € 50.000 € 75.000 0,25%
  € 75.000 € 1.200.000 0,35%
  € 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

  /li>

Hoe werkt voorlopige teruggave hypotheekrente?

Hypotheekrenteaftrek aanvragen: maandelijks of jaarlijks? – Je kunt de door jou betaalde hypotheekrente jaarlijks aftrekken. Dat doe je dan één keer per jaar bij het indienen van je belastingaangifte. Je krijgt het bedrag van de teruggaaf in één keer op je rekening gestort.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek 2024?

Dit ben je kwijt aan de afbouw van de hypotheekrenteaftrek tot 2024, als je €55.000 verdient of juist meer dan €100.000

De komende jaren daalt het basistarief van de inkomstenbelasting verder én wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt.Business Insider bekeek hoe deze twee fiscale veranderingen uitpakken voor verschillende inkomens.Met onze fiscale tool kun je ook bekijken hoe de lagere hypotheekrenteaftrek je raakt de komende vier jaar.

Op Prinsjesdag 2020 presenteerde het kabinet Rutte-III een meevaller, met een van de inkomstenbelasting in de jaren tot 2024. Tegelijk wordt ook het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd. Voor huiseigenaren is het best lastig om gevoel te krijgen voor de invloed van deze grote fiscale veranderingen op hun portemonnee.

 1. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting zijn ingezet in 2018 en worden in 2024 afgerond.
 2. In hoofdlijnen wordt het belastingstelsel daarmee simpeler.
 3. De verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting is gunstig voor huishoudens, terwijl de beperking van de hyptheekrenteaftrek juist financieel nadelig uitpakt.

Business Insider heeft gekeken naar de invloed van deze twee effecten voor verschillende inkomens. Voor we hier verder op ingaan, nemen we de belangrijkste fiscale veranderingen nog even door. Om te beginnen wordt sinds 2018 toegewerkt naar een zogenoemd tweeschijvenstelsel.

Voor 66-minners betekent dit dat er één belastingtarief is voor het inkomen tot grofweg 68.000 euro en een tweede belastingtarief voor het inkomen daarboven. Het tarief boven de 68.507 euro op 51,95 procent en bedraagt sinds dit jaar 49,50 procent. Dit verandert verder niet meer. Het tarief onder de 68.507 euro bedraagt dit jaar nog 37,35 procent en zakt de komende jaren verder tot een niveau van 37,03 procent in 2024.

In 2018 had je nog meerdere schijven voor het inkomen onder de 68.507 euro, waarbij je tussen de grofweg 20.000 euro en 68.507 euro 40,85 procent belasting betaalde. In de tabel hieronder zie je het overzicht van de belastingtarieven in 2020 en over vier jaar.

Een andere belangrijke aanpassing is dat de maximale hypotheekrenteaftrek, die geldt voor het inkomen boven de 68.507 euro, sinds een aantal jaren wordt teruggeschroefd. Uiteindelijk wordt het maximale aftrektarief gelijk aan het belastingtarief van de eerste schijf, dus 37,03 procent in 2024. Deze aanpassing gebeurt in een aantal stappen.

Zo is het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek dit jaar nog 46 procent en wordt dat in 2021 verlaagd tot 43 procent voor het inkomen dat hoger is dan 68.507 euro. De afbouw van de hypotheekrente voor hogere inkomens is te zien in de onderstaande tabel.

Adblock
detector