Hoe Wordt Waterstof Gemaakt?

Hoe Wordt Waterstof Gemaakt
De productie gebeurt op dit moment via Steam Methane Reforming (SMR). Hier reageert hoge druk stoom (H2O) met aardgas (CH4) met als resultaat waterstof (H2) en het broeikasgas CO2. In Nederland wordt op deze manier ongeveer 0,8 mln.

Hoeveel water heb je nodig voor 1 liter waterstof?

Om een liter waterstofgas(0 graden 1013 HPa)) te maken heb je slechts 0.80 ml water nodig, Een mol (=2gram)waterstofgas is ongeveer 22,4liter bij bovengenoemde druk en temperatuur dus een liter waterstof is 1l/22.4l x 18gram/mol water vergt de elektrolyse van 0.80gram water en dat is dus 0.80ml ofwel 0.00080 liter

Hoe vervuilend is waterstof?

De productie van 70 miljoen ton waterstof in 2018 was volgens het IEA verantwoordelijk voor de uitstoot van 830 miljoen ton CO 2. De koolstofvoetafdruk van waterstof is 0,3 kg CO 2 per kilowattuur (zie onder). Die klimaatbelasting ligt tussen die van diesel (0,27 kg CO 2 /kWh) en steenkool (0,34 kg CO 2 /kWh) in.

Kan je zelf waterstof maken?

Complexe en dure apparatuur – Tussen theorie en praktijk zit echter nog een kloof. Productie, opslag en toepassing van waterstof vereisen complexe en dure apparatuur die aan allerlei veiligheidseisen moet voldoen. Dat is op huishoudelijk niveau niet zomaar mogelijk, ook niet bij een boerderij of klein bedrijf met een loods vol zonnepanelen op het dak.

Is waterstof gevaarlijker dan aardgas?

Een voordeel is wel dat waterstof een licht molecuul is, waardoor het gas snel opstijgt en zich snel verspreid. Door deze eigenschappen wordt waterstof terecht gezien als een gevaarlijke stof, maar dat maakt waterstof niet per se gevaarlijker dan andere brandstoffen, zoals aardgas of benzine.

Waarom niet rijden op waterstof?

Waterstof voor personenauto’s heeft geen toekomst De toekomst voor personenauto’s ligt bij batterij-elektrisch rijden. Qua energierendement en de kosten van de energie is waterstof niet concurrerend met batterij-elektrisch rijden. Elektrisch rijden is efficiënter, goedkoper en beter beschikbaar.

Kan waterstof opraken?

Is er genoeg waterstof? – De vraag of waterstof ooit opraakt is in feite gelijk aan de vraag of het heelal ooit zal verdwijnen. Inclusief de sterren en de zon, die ook voor negentig procent uit waterstof bestaan. Dat zal nog miljarden jaren duren. Nog los van het feit dat we niet weten hoe groot het heelal is.

See also:  Hoe Ver Mag Lading Uitsteken?

Hoeveel water heb je nodig voor 1 kg waterstof?

Voor de productie van waterstof door elektrolyse is water nodig, gemiddeld ongeveer 9 liter per kilogram geproduceerde waterstof.

Hoeveel elektriciteit is nodig om waterstof te maken?

Om één kilogram waterstofgas te maken heb je ongeveer 50 kWh aan elektriciteit nodig. Daarnaast is er energie nodig om het geproduceerde gas onder hoge druk op te slaan. Grofweg kan je stellen dat er ongeveer 2x zoveel energie nodig is als dat er in 1 kg waterstofgas is opgeslagen.

Kan je je huis verwarmen met waterstof?

Met waterstof kun je een huis verwarmen, maar het is niet geschikt om mee te koken. Daarom is er bij de toepassing van H2 vaak een hybride oplossing nodig. De huizen in Wagenborgen gebruiken straks waterstof en elektriciteit. Er komt een ketel op waterstof en een warmtepomp als back-up.

Is waterstof brandgevaarlijk?

De gevaren van waterstof. Als brandstof is waterstof zeer ontvlambaar en lekken leveren een ernstig brandgevaar op. Waterstofbranden verschillen echter duidelijk van branden met andere brandstoffen. Wanneer zwaardere brandstoffen en koolwaterstoffen, zoals benzine of diesel, lekken, slaan zij dicht bij de grond neer.

Kan waterstof door gasleiding?

Waterstof en aardgas kunnen gelijktijdig door dezelfde gasleiding.

Is een auto op waterstof gevaarlijk?

Waterstofauto gevaarlijk? – Bij waterstofauto’s is uiteraard veiligheid gewaarborgd. De tanks voor waterstof zijn zeer sterk en bestand tegen de impact van zeer zware crashes. De tank is vele malen sterker dan die van benzine, omdat die immers ook de hoge druk (tot 700 bar) van waterstof moet weerstaan. Hoe Wordt Waterstof Gemaakt

Wat kost het om een auto om te bouwen naar waterstof?

Waterstofauto blijft duur – De keuze voor een waterstofauto blijft voorlopig ook een dure optie. Zowel de aanschafprijs als de kosten van brandstof en onderhoud halen het niet bij auto’s die rijden op elektriciteit en benzine. Een nieuwe waterstofauto kost volgens de onderzoekers in 2030 inclusief opties, btw en belasting zo’n 38 duizend euro.

Hoeveel l water voor de productie van 1 kg waterstof?

Voor de productie van waterstof door elektrolyse is water nodig, gemiddeld ongeveer 9 liter per kilogram geproduceerde waterstof.

See also:  Hotels Waar Honden Welkom Zijn?

Hoeveel water nodig voor 1 kg waterstof?

Ofwel voor 1 kg waterstof is ongeveer 10 liter water nodig. Met grootschalige productie met Steam Methane Reforming (SMR) wordt stoom gebruikt om aardgas te kraken wat waterstof en CO2 oplevert. De zogenaamde grijze waterstof. Hiervoor is een vergelijkbare hoeveelheid water nodig.

Hoeveel m3 is 1 kg waterstof?

Wat gaat het kosten? – Om 1 kg waterstof voor verwarming te maken is 53 kWh elektrische energie nodig. Er treedt een flink verlies op tijdens het elektrolyse proces, we rekenen met 25% verlies. In de kleine 1 MW electrolyser zoals de door de koning in juli 2019 geopende HyStock installatie is het rendement maar 50,5%.

 • De kleine installatie in Veendam is evenwel niet representatief voor de mogelijk toekomstige grote electrolysers.
 • Deze electrolysers zullen een rendement van 70 tot 80% gaan bereiken.
 • Grote electrolysers zijn heel dure installaties.
 • Per te verwerken kWh elektriciteit is 1000 euro benodigd.
 • Een heel kleine electrolyser van 1 MW, kost enkele miljoenen euro’s.

Het hart van de electrolysers, de stacks, gaan 7 jaar mee en de 1 MW versie produceert in die 7 jaar 1.022.000 kg waterstof. We gaan er even van uit dat de kleine HyStock installatie maar 1 miljoen euro kost, om een redelijke vergelijking te maken met toekomstige grote electrolysers van 100, 250 en zelfs 1000 MW.

De kosten voor alleen de energie om die ene kilo waterstof te maken bedragen 53 x 4,9 cent = € 2,60. De prijs per geproduceerde kilo waterstof van alleen de investering is 1 euro. Tel daarbij exploitatiekosten, onderhoud, afschrijving en personeel op en dan zal die prijs op rond 2 euro per kg uitkomen.

Dit maakt dat 1 kg groene waterstof totaal minimaal € 4,60 euro kost. Ter vergelijking, een kilo waterstof uit aardgas kost af fabriek € 1,80. Diezelfde kilo grijze waterstof kost voor de consument aan de pomp € 8,00 euro excl. btw. Zou diezelfde verhouding op groene waterstof worden toegepast, dan kost een kilo groene waterstof 20,44 euro per kg excl.

BTW. We kijken nog even naar waterstof voor mobiliteit, dat vraagt door de compressie naar 700 bar 65 kWh elektriciteit per kg waterstof. De kale productie kost 65 x 4,9 cent = 3,19 euro. Tel daar de kosten van de fabriek bij op, 2 euro per kg, en je hebt een kale prijs af fabriek van 5,19 euro per kg waterstof.

Als we dezelfde opslagen gebruiken die nu ook bij grijze waterstof gelden dan kost een kilo groene waterstof aan de pomp 23,10 euro excl.21% BTW. Er zit dan ook nog geen accijns op. In 1 kg waterstof zit 11 m3 waterstof op 1 bar druk. Waterstof heeft per m3 een derde van de energie inhoud van aardgas.

 1. De druk in de leidingen moet dus 3x zo hoog worden.
 2. Deskundigen roepen dat de druk niet verhoogd hoeft te worden.
 3. Hoe de benodigde hoeveelheid energie dan in huis moet komen wordt ons, desgevraagd, niet verteld.
 4. Om 1 m3 aardgas te vervangen door waterstof is er dus 3 m3 waterstof nodig.
 5. Een gemiddeld gezin gebruikt nu 1.500 m3 aardgas.
See also:  Waar Ligt Tahiti?

Dat wordt straks 4.500 m3 waterstof. Dat is 409 kg waterstof voor 4,60 euro is totaal 1.811 euro. Let wel dit is de kale productieprijs excl. BTW, netbeheerkosten, energiebelasting enz. Ter vergelijking, 1.500 m3 gas zonder heffingen kost 1500*0,308 = € 462,-.

Aardgas met alle heffingen kost 72 cent per m3. Totaal dus € 1.080,-. De opslag op de kale prijs van aardgas is dus 133%. Zouden we dezelfde toeslagen toepassen op waterstof dan wordt de kale productieprijs van 1811 euro maar liefst 4.220 euro voor de consument. Dit is natuurlijk een onrealistisch hoog bedrag.

Per saldo kost verwarmen met groene waterstof 4x zoveel als met aardgas.

Hoeveel water komt er vrij bij verbranding van waterstof?

Geen CO 2 -uitstoot bij verbranding waterstofgas – Gronings aardgas bestaat uit meerdere gassen: 82% methaan, 14% stikstof en nog wat andere gassen. De energiedrager in aardgas is methaan en heeft de chemische formule CH 4, Methaan bestaat uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen.

 • Bij normale verbranding zijn de restproducten H 2 O (waterdamp) en CO 2 (koolstofdioxide).
 • Waterstofgas (H 2 ) bestaat uit twee waterstofatomen.
 • Bij normale verbranding van waterstofgas is het restproduct 100% H 2 O (waterdamp).
 • Er komt dus geen CO 2 vrij.
 • Dat maakt waterstof als energiedrager hét alternatief voor aardgas.

Alleen moeten we waterstof wel zelf produceren.

Adblock
detector