Wat Betekent De Afkorting?

Wat Betekent De Afkorting
afkorting – (abbreviatie / afkorting) Abbreviëren of afkorten is het verkort opschrijven van een woord of uitdrukking, zoals bijv., nl., ca., e.d., enz. Gelieve e.e.a. wel consequent te doen in een tekst: niet bijv. en b.v. door elkaar gebruiken. Gevonden op https://www.de-proefpers.nl/graf/w/abb01.html Geen exacte overeenkomst gevonden.

Waar staat de afkorting voor?

17.1 Afkortingen Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.

Welke afkortingen zijn er?

Afkorting Betekenis(sen)
abd algemene bestuursdienst
ABH Agentschap Buitenlandse Handel
ABK Akademie Beeldende Kunsten
ABM Algemene Bepalingen Milieuhygiëne

Wat betreft de afkorting?

Afkorting – wmb

( informeel ) wat mij betreft, naar mijn mening, in mijn ogen ▸ En als je het dan los trekt van de persoon, kan het dus wmb een benadering van een situatie zijn, zonder dat aan een persoon en bijv. waardering of inschaling te koppelen.

Wat is de afkorting van IG?

Als verzorgende IG ben je op vele manieren inzetbaar op het gebied van zorg, welzijn, wonen en huishouden. Je kunt aan de slag bij cliënten thuis, in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. IG staat voor individuele gezondheidszorg. De term VIG of VIG’er wordt ook vaak gebruikt.

Wat is de afkorting voor Whatsapp?

Whatsapp is een Korterlandse samentrekking van what’s upen application.

Wat is de betekenis van WSS?

Wss. Afkorting van waarschijnlijk. Wordt ook zo gebruikt.

Wat is de afkorting van euro?

euro / EUR / € Voor bedragen in euro’s zijn verschillende notaties mogelijk. Het woord euro en het euroteken (€) zijn in alle contexten bruikbaar. Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro, Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50,

In Nederland staat er na hele bedragen meestal een komma en een streepje: Hij is me nog € 24,- schuldig, In België is het minder gebruikelijk om na het bedrag een komma en een streepje te zetten: Hij is me nog € 24 schuldig, In financiële teksten (boekhouding, facturen, jaarverslagen) komt naast de bovenstaande notaties soms ook de internationale ISO-muntcode EUR voor.

Die wordt in Nederlandstalige teksten bij voorkeur na het bedrag gezet met een spatie ertussen: 200 EUR, : euro / EUR / €

See also:  Sneltest Waar Te Koop?

Wat is de afkorting van voorbeeld?

Voor voorbeeld kan de afkorting vb, gebruikt worden. De meervoudsvorm voorbeelden kan worden afgekort als vbn, en als vbb, In algemene teksten is de afkorting vbn, gebruikelijk, maar vaak kan in plaats van het meervoud ook het enkelvoud gebruikt worden.

vb.1-10 (‘voorbeeld 1 tot en met 10′)

De afkorting vbb, is alleen gebruikelijk in specifieke beroepskringen, zoals de filologie en de rechtsgeleerdheid, en in bibliografische contexten.

vbb.1-10 (‘voorbeelden 1 tot en met 10′)

Het is aan te bevelen om zowel voorbeeld als voorbeelden zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Hoe schrijf je een afkorting?

Voorkomen van verkeerd geschreven afkortingen –

Twijfelgeval Regel Dus
Een eeg (?) registreert de elektrische activiteit in de hersenen. Afkortingen schrijf je in principe met een kleine letter. Een eeg registreert de elektrische activiteit in de hersenen.
De fnv (?) is hierover in gesprek met de ns (?). Afkortingen van namen schrijf je met een hoofdletter. De FNV is hierover in gesprek met de NS,
Sinds 25 mei is de avg (?) van kracht. Afkorting van wetten schrijf je met hoofdletters, ook al bevat de uitgeschreven naam geen hoofdletters. Sinds 25 mei is de AVG van kracht.
Het concept van de amvb (?) is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als een andere schrijfwijze van een afkorting gebruikelijk is, neem je die schrijfwijze over. Het concept van de AMvB is voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Een effectieve online-marketingtechniek is seo (?). Afkortingen van Engelse woorden schrijf je met een hoofdletter. Een effectieve online-marketingtechniek is SEO,
Volgens architectenweb b.v. (?) worden veel airbnb-woningen (?) aangeboden door professionele verhuurders. Als een bedrijf of organisatie zelf voor een afwijkende spelling van de afkorting heeft gekozen, dan respecteer je die schrijfwijze. Volgens Architectenweb B.V. worden veel AirBnB-woningen aangeboden door professionele verhuurders.
hbo- (?) en wo (?) -studenten zijn welkom op de open dag. Begin een zin altijd met een hoofdletter, ook als het eerste woord een afkorting is. Hbo- en wo-studenten zijn welkom op de open dag.
ipads (?) en iphones (?) zijn toegestaan. Begin een zin altijd met een hoofdletter, ook als het eerste woord een afkorting is. IPads en iPhones zijn toegestaan.

Wat is BRO in straattaal?

‘In het Engels werden bro en brother al langer gebruikt voor vrienden, hier werd dat overgenomen. Vaak is iets een tijdje populair, tot het saai wordt en er iets anders moet komen. Toen ‘ broer ‘ uit was, kwamen ‘neef’ of ‘niffo’ erbij.

Wat is de afkorting btw?

De btw is een door de nationale overheid geheven vorm van belasting op de verkoop van producten of diensten. De heffing, die 21 procent bedraagt, is gebaseerd op Europese richtlijnen i die de © Wikipedia/Rob984 Lidstaten Europese Unie vanaf 1 februari 2020 Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie. Dat was het eerste land dat de EU verliet.”>lidstaten van de Europese Unie i verplichten om op de meeste goederen en diensten btw te heffen. Het standaard-btw-tarief moet minimaal 15 procent zijn. Lidstaten moeten over het algemeen gemiddeld 0,3 procent van hun btw inkomsten afdragen aan de Europese Unie. Enkele landen, waaronder Nederland, hebben hierop een korting gekregen. De afkorting btw staat voor ‘belasting over toegevoegde waarde’ en wordt ook wel omzetbelasting genoemd. De btw zit altijd bij de prijs van een product of dienst inbegrepen en wordt in de meeste gevallen apart vermeld op de kassabon of rekening. De consument betaalt de btw aan de ondernemer van wie een product of dienst wordt afgenomen. Vervolgens draagt de ondernemer de btw af aan de Belastingdienst. De btw-heffing bestaat als voortzetting van de omzetbelasting in Nederland sinds 1969 en is gebaseerd op Europese btw-richtlijnen.

Wat betekent Kaulo in straattaal?

‘Kaolo betekent poepgat in het Surinaams.

Wat betekent OFC Whatsapp?

Wat is de betekenis van Ofc? De betekenis van het woord Ofc is: Of course. Natuurlijk.

Wat betekent LM op Whatsapp?

LM is – wederom, helaas – een afkorting uit de straat. Nou, misschien is straat niet de juiste verwoording. LM komt van de jongeren en kan gezien worden als een internetafkorting, LM heeft als betekenis laat maar en kan gezien worden als de manier van een jonge meid om te gaan trippen tegen haar vriend.

Ik wil hier ook wat over zeggen Geef me een andere volkab

Wat is de betekenis van CM?

Als afkorting van de maateenheid centimeter wordt het symbool cm gebruikt, zonder punt.

Een kabeljauw kan tot 150 cm lang worden.

Wat is de betekenis van PC?

De afkorting van personal computer is pc, klein en zonder puntjes.

Wat betekent DW z?

d.w.z. Nederlands woordenboek – Woorden.org afkorting dat betekent

Voorbeeld: `Je volledige adres: d.w.z. naam, huisadres, postcode, woonplaats, land waar je woont.`

, Taaladvies Schrijf je deze afkorting met punten,ofzonder? Vraag & Antwoord voor je slimme speaker ‘ dat betekent’ d.w.z. spel je D Punt W Punt Z Punt : d.w.z. Nederlands woordenboek – Woorden.org

Wat betekent CC op snap?

De afkorting cc staat voor carbon copy of ook wel copie conforme.

Wat is de betekenis van wy?

Wy-dit-Joli-Village, een dorp in het Franse departement Val-d’Oise. Vorstendom Wy, Principality of Wy, een micronatie in Australië een verouderde spelling van het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’

Wat betekenen de letters in de afkorting di?

Afk. van dit is, of dat is.

Wat is de afkorting van afzender?

afz.1.0 – ((vooral) geschreven taal) afzender Vaak geschreven op de achterzijde of voorzijde van een envelop en vaak ook als onderdeel van de ondertekening van een brief of bericht, hetzij aan de bovenkant, hetzij aan de onderkant daarvan. Ook wel gespeld als afz, dus zonder punt.

Adblock
detector