Wat Is Bol Opleiding?

Wat Is Bol Opleiding
Wat is een BOL en BBL opleiding? – Kies je BOL of BBL? – Wanneer je studeert aan een ROC heb je de keuze uit twee opleidingstrajecten, het BOL traject of het BBL traject. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg.

 1. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.
 2. Goflex Young Professionals is een SBB Erkend Leerbedrijf! In de Nederlandse onderwijswetgeving is bepaald dat bedrijven die deelnemers opleiden en begeleiden binnen het VMBO en MBO, bijvoorbeeld tijdens leerwerktrajecten of stages, een zogenaamde erkenning moeten krijgen van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat het bedrijf een goede werk- en leeromgeving biedt. Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Leren en werken in de techniek Goflex leerlingen worden extra gestimuleerd om goed te presteren waardoor ze niet snel afhaken bij hun studie, en tot een hoger opleidingsniveau doorstromen.

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Meer praktijk dan school De verdeling praktijk-school is 80-20. Je leert direct het vak in de praktijk, en verdient ook een salaris. Bij Goflex verdien je een bovengemiddeld salaris en kan je nog tot en met 12% extra prestatiebeloning krijgen! Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 uur investeer je in jezelf). Meer school dan praktijk De verdeling praktijk – school is 30-70. Je loopt af en toe stage, waarvoor je soms een stagevergoeding ontvangt.
Leerarbeidsovereenkomst Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van het bedrijf. Stageovereenkomst Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent niet in dienst van het bedrijf. Je krijgt geen salaris maar een stagevergoeding en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten.
Leerwerkplek Je gaat 4 dagen in de week aan het werk in de praktijk. Je gaat daarvoor met een bedrijf een BPV-overeenkomst aan. Goflex is een erkend leerbedrijf, je kunt je op elk moment in het jaar aanmelden voor een leerwerkplek. Stageplaats Je hebt een aantal vooraf vastgestelde periodes waarin je stage loopt. Dit kan alleen bij een erkend leerbedrijf. Goflex is een erkend leerbedrijf en bij Goflex kun je ook stagelopen, je krijgt als BOL stagiair een stagevergoeding, bovendien krijg je een tegemoetkoming in de reiskosten.
Voorkeuren BBL-ers Jongeren die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Voor een aantal spelen financiële redenen ook een rol. Voorkeuren BOL-ers Jongeren die voor de BOL kiezen, hebben over het algemeen een voorkeur voor theoretisch leren. Ze gaan liever nog een tijdje naar school en daarna aan het werk.
Doelgroepen BBL: Leerlingen die liever met hun handen bezig zijn dan in de boeken te zitten. Jongeren met werkervaring, bijvoorbeeld na het stoppen met een andere opleiding. Wat oudere jongeren die al aan het werk zijn en een diploma op een hoger niveau willen halen. Doelgroep BOL: De wat meer schoolse jongeren, die nog niet zo nodig direct aan het werk willen.
Begeleiding BBL In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider. Goflex heeft een extra begeleider aan dit rijtje toegevoegd. Bij Goflex word je extra in de gaten gehouden door je coach die contact houd met de school en praktijkbegeleider. Waar nodig krijg je extra hulp of begeleiding zodat jij zonder onnodige vertragingen je opleiding kunt doorlopen. Begeleiding BOL In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider. Als Goflex stagiair krijg je ook een Goflex coach toegewezen. Dit is je vaste aanspreekpunt bij bijzonderheden.

Niveaus in het MBO

Welk niveau is bol?

Welke mogelijkheden zijn er op het mbo? BOL of BBL? Mbo niveau 1, 2, 3 of 4? MBO, HBO, WO, BBL, BOL, Niveau 4: als je bezig bent met de studiekeuze van je kind, krijg je met al deze termen te maken. Er zijn veel smaken en ik kan me voorstellen dat het je een beetje gaat duizelen van al die afkortingen en studiekeuze mogelijkheden.

Vooral op het MBO zijn er veel verschillende studie varianten waar je kind uit kan kiezen. Na het lezen van deze blog ben je goed op de hoogte van alle MBO-varianten die er zijn zodat de wellicht iets makkelijker wordt. Een van de keuzes die je kind moet maken als hij of zij een MBO opleiding gaat doen is op welke manier je kind de opleiding wil volgen.

Wilt hij/zij liever meer naar school dan stage lopen? Dan is de Beroepsopleidende leerweg (BOL) iets voor je kind. Is je kind echter meer van de praktijk en minder van de schoolbanken, dan is de keuze voor een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) logischer. In het MBO heb je te maken met verschillende niveaus, in tegenstelling tot het HBO en de universiteit. Er worden 4 niveaus onderscheiden. De opleiding die je op het mbo kan kiezen, is afhankelijk van het niveau dat je op de middelbare school hebt gedaan.

Niveau 1 is de zogenaamde entreeopleiding. Dit is het niveau voor mensen zonder opleiding die minimaal 16 jaar oud zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als je kind zijn of haar middelbare school niet heeft afgemaakt. In een Niveau 1 opleiding leren studenten hoe het is om in een bedrijf te werken. Ook word je door docenten begeleid in het bepalen wat je wel en niet leuk vindt en waar je wel of geen aanleg voor hebt zodat je kunt kiezen voor het beroepsprofiel.

Dat doe je namelijk ook tijdens de opleiding. Er is tijdens de opleiding veel structuur en persoonlijke aandacht. Een Niveau 1 opleiding duurt 1 jaar en na deze opleiding kan je kind aan de slag als assistent in allerlei sectoren. Maar je kind kan er natuurlijk ook voor kiezen om door te studeren en verder te gaan met een Niveau 2 opleiding.

Niveau 2 is de basisberoepsopleiding binnen het MBO. Dit is een hele praktische opleiding van 1 tot 2 jaar die opleidt tot banen waarin je kind uitvoerend werk doet. Voorbeelden zijn: receptionist, medewerker in het een verzorgingshuis en banen in de bouw. Binnen de Niveau 2 opleiding kan je kind kiezen tussen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of beroepsopleidende leerweg (BOL).

Als de studiekeuze van je kind valt op een Niveau 2 opleiding dat heeft je kind minimaal een VMBO-B diploma nodig of een Niveau 1 diploma. Soms kan een student met een toelatingsonderzoek ook zonder diploma worden toegelaten. Met een MBO-2 diploma kan je kind doorstromen naar een MBO-3 opleiding.

 • Niveau 3 is de vakopleiding binnen het MBO.
 • Als je kind een MBO-3 opleiding gaat doen, wordt hij of zij opgeleid voor een baan binnen een bepaalde sector met meer verantwoordelijkheid en meer zelfstandigheid dan op Niveau 2.
 • Er zijn veel sectoren waar uit gekozen kan worden zoals Administratie, Handel, ICT, Horeca, Sport, Logistiek, Techniek, Welzijn, Zorg of de Bouw.
See also:  Waar Ligt Hong Kong?

Ook binnen deze opleiding kan je kind kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg of beroepsbegeleidende leerweg. Een opleiding op Niveau 3 duurt 2 of 3 jaar en om toegelaten te worden is minimaal een VMBO-k diploma nodig. De duur is afhankelijk van de opleiding die je kind heeft gekozen.

 • Met een MBO-3 diploma op zak kan je kind dus werken in de sector die hij of zij heeft gekozen.
 • Maar je kind kan er ook voor kiezen om verder te studeren en door te gaan op een niveau hoger, namelijk Niveau 4.
 • Niveau 4 is de zogenaamde middenkader opleiding binnen het MBO.
 • Ook hier kan je kind kiezen tussen verschillende sectoren zoals op Niveau 3.

Het verschil tussen Niveau 3 en Niveau 4 is dat je op Niveau 4 wordt opgeleid voor meer specialistisch, uitvoerend werk wat je zonder begeleiding kan doen. De meeste opleidingen binnen Niveau 4 zijn BOL opleidingen. Je kind gaat dus vooral naar school en loopt daarnaast stage.

Er zijn ook wel opleidingen waarbij je de BBL variant kan doen, maar dat zijn er niet veel. Om toegelaten te worden tot een Niveau 4 opleiding binnen het MBO heeft je kind een mavo-diploma nodig. Niveau 4 opleidingen duren 3 of 4 jaar. Dit is ook weer afhankelijk van de studie die je kind gekozen heeft.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen variëren de opleidingen binnen het MBO van duur: van 1 tot 4 jaar. De duur is afhankelijk van het niveau en van de richting die je kind kiest. Er zijn binnen het MBO heel veel doorgroeimogelijkheden. Je kind kan na het behalen van een bepaald niveau altijd doorstromen na een hoger MBO niveau. Je kind kan zijn of haar MBO opleiding ook op een particuliere school volgen. De klassen op deze scholen zijn vaak kleiner en er is meer persoonlijke aandacht. Er staat echter ook een veel hoger prijskaartje tegenover en je kind heeft geen recht op studiefinanciering.

Wat betekent bol in opleiding?

Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Bij een bol-opleiding zit je het grootste deel van de week op school. Het is een meer theoretische opleiding dan bbl. Je loopt wel stage om ervaring op te doen in de praktijk.

Is BOL opleiding betaald?

Lesgeld en cursusgeld – Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een voltijd bol -opleiding volgen, dan moet je lesgeld betalen. De hoogte er van wordt jaarlijks vastgesteld. Ieder jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vast hoeveel dit is.

 1. DUO zorgt voor de inning.
 2. Op de website van DUO vind je meer informatie over de lesgelden.
 3. Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een bbl -opleiding volgen of een deeltijd bol-opleiding, dan moet je cursusgeld betalen.
 4. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van dit cursusgeld vast.

De mbo-school zorgt voor de inning.

Hoeveel kost BOL opleiding?

Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol) – Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor schooljaar 2022 – 2023 € 1.239,-.

Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Houd daarnaast rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt voor het komend schooljaar. Als je op 1 augustus ingeschreven staat, betaal je altijd lesgeld voor het volledige cursusjaar.

Als je je opleiding al in de loop van het jaar afrondt, kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Stop je voor 1 oktober met je opleiding en sta je ook uitgeschreven, dan betaal je geen lesgeld. Stop je op of na 1 oktober met je opleiding, dan betaal je vaak lesgeld voor het hele schooljaar.

See also:  Wat Kost Pakket Versturen?

Is bol hetzelfde als BBL?

Kies je BOL of BBL? – Wanneer je studeert aan een ROC heb je de keuze uit twee opleidingstrajecten, het BOL traject of het BBL traject. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg.

 1. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.
 2. Goflex Young Professionals is een SBB Erkend Leerbedrijf! In de Nederlandse onderwijswetgeving is bepaald dat bedrijven die deelnemers opleiden en begeleiden binnen het VMBO en MBO, bijvoorbeeld tijdens leerwerktrajecten of stages, een zogenaamde erkenning moeten krijgen van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat het bedrijf een goede werk- en leeromgeving biedt. Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Leren en werken in de techniek Goflex leerlingen worden extra gestimuleerd om goed te presteren waardoor ze niet snel afhaken bij hun studie, en tot een hoger opleidingsniveau doorstromen.

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Meer praktijk dan school De verdeling praktijk-school is 80-20. Je leert direct het vak in de praktijk, en verdient ook een salaris. Bij Goflex verdien je een bovengemiddeld salaris en kan je nog tot en met 12% extra prestatiebeloning krijgen! Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 uur investeer je in jezelf). Meer school dan praktijk De verdeling praktijk – school is 30-70. Je loopt af en toe stage, waarvoor je soms een stagevergoeding ontvangt.
Leerarbeidsovereenkomst Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van het bedrijf. Stageovereenkomst Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent niet in dienst van het bedrijf. Je krijgt geen salaris maar een stagevergoeding en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten.
Leerwerkplek Je gaat 4 dagen in de week aan het werk in de praktijk. Je gaat daarvoor met een bedrijf een BPV-overeenkomst aan. Goflex is een erkend leerbedrijf, je kunt je op elk moment in het jaar aanmelden voor een leerwerkplek. Stageplaats Je hebt een aantal vooraf vastgestelde periodes waarin je stage loopt. Dit kan alleen bij een erkend leerbedrijf. Goflex is een erkend leerbedrijf en bij Goflex kun je ook stagelopen, je krijgt als BOL stagiair een stagevergoeding, bovendien krijg je een tegemoetkoming in de reiskosten.
Voorkeuren BBL-ers Jongeren die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Voor een aantal spelen financiële redenen ook een rol. Voorkeuren BOL-ers Jongeren die voor de BOL kiezen, hebben over het algemeen een voorkeur voor theoretisch leren. Ze gaan liever nog een tijdje naar school en daarna aan het werk.
Doelgroepen BBL:

Leerlingen die liever met hun handen bezig zijn dan in de boeken te zitten. Jongeren met werkervaring, bijvoorbeeld na het stoppen met een andere opleiding. Wat oudere jongeren die al aan het werk zijn en een diploma op een hoger niveau willen halen.

Doelgroep BOL: De wat meer schoolse jongeren, die nog niet zo nodig direct aan het werk willen.
Begeleiding BBL In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider. Goflex heeft een extra begeleider aan dit rijtje toegevoegd. Bij Goflex word je extra in de gaten gehouden door je coach die contact houd met de school en praktijkbegeleider. Waar nodig krijg je extra hulp of begeleiding zodat jij zonder onnodige vertragingen je opleiding kunt doorlopen. Begeleiding BOL In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider. Als Goflex stagiair krijg je ook een Goflex coach toegewezen. Dit is je vaste aanspreekpunt bij bijzonderheden.

Niveaus in het MBO

Is een BOL opleiding voltijd?

Wat zou je willen weten? – BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL opleiding kent een Beroeps Opleidende Leerweg. Een BBL’er heeft werk en gaat vaak een dag in de week naar school. BOL studenten gaan full-time les en gaan op stage. Lees verder over BBL en BOL,

Zit jij in de tweede klas van het vmbo? Dan moet je binnenkort een profiel kiezen, Weet je al voor welke je gaat? Denk hier goed over na. Want je profielkeuze kan invloed hebben op welke mbo-opleidingen je na je eindexamen mag doen. Heb je een fysieke of sociale beperking? Of heb je last van een psychische aandoening of chronische ziekte? Lees hier hoe je kunt studeren met een beperking,

Wil je een mbo-opleiding doen? Dan moet je je meestal voor 1 april inschrijven. Maar wat als je daarna toch een andere mbo-studie wil volgen? Of liever gaat studeren op een andere school? BSA is de afkorting van bindend studieadvies. Je mbo-school laat jou hiermee weten of je over mag gaan naar de volgende klas.

 1. Maar het kan ook zijn dat de school vindt dat het niveau van de mbo-studie te hoog is voor jou.
 2. Lees hier verder over de BSA op het mbo,
 3. Als je een mbo-opleiding volgt, maak je toetsen voor allerlei vakken.
 4. Veel daarvan zijn vakken die horen bij jouw studie.
 5. Maar je moet ook algemene toetsen doen, zoals taalexamens,
See also:  Hoe Kom Je Van Puistjes Af?

Wil of ga je binnenkort een mbo-opleiding doen? Grote kans dat je gaat studeren aan een roc. Maar wat is een roc? En waar kan je nog meer een mbo-opleiding doen? Voor groene mbo-opleidingen ben je bij een aoc aan het goede adres. Maar wat is precies een aoc? Wil jij na het vmbo of de havo een mbo-opleiding volgen? Dat doe je op een school voor middelbaar beroepsonderwijs, afgekort tot mbo.

Wat is een roc precies en wat is het verschil tussen het mbo en roc ? In Nederland kan je voor je opleiding terecht bij verschillende soorten mbo-scholen. De meeste studenten kiezen voor een opleiding aan een roc, maar studeren aan een vakschool is ook populair. Tijdens een mbo-opleiding moet je veel praktijkervaring opdoen.

Dat doe je via een stage of leerbaan bij een leerbedrijf. Wat is een leerbedrijf precies? Zoek jij een geschikte mbo-opleiding? Bekijk dan goed wat de toelatingseisen zijn. Hier kun je ze van alle niveaus vinden. Als je een mbo-opleiding wilt doen, moet je een vmbo-diploma hebben of een overgangsbewijs naar het vierde leerjaar havo of vwo.

 • Maar kun je ook zonder diploma vanuit het buitenland naar het mbo ? Helaas is het volgen van een mbo opleiding niet gratis.
 • Het niveau, je leeftijd, de leerweg en de schoolkosten bepalen wat jij uiteindelijk moet betalen.
 • De overheid betaalt vaak mee aan je opleiding.
 • Bekijk hier wat de kosten zijn van de mbo opleiding die je wilt volgen.

Ga jij een mbo-opleiding doen? Dan krijg je te maken met keuzedelen. Maar wat zijn keuzedelen eigenlijk? Ga je binnenkort een mbo-opleiding volgen? Dan krijg je mogelijk studiefinanciering. Hoeveel en of je het krijgt, hangt af van een aantal zaken. Bekijk hier of je studiefinanciering op het mbo ontvangt.

 • Wat nu? Er zijn allerlei redenen waarom iemand de middelbare school niet afmaakt.
 • Door ziekte of problemen thuis of op school.
 • Un je zonder diploma naar het mbo ? Voor veel havisten is het een logische stap: na de havo naar het hbo.
 • Wat zijn de mogelijkheden on vanaf de havo naar het mbo te gaan? Ben jij van plan om een mbo opleiding te doen of zit jij al op het mbo? Als het goed is, staat deze opleiding in het Crebo-register,

Nog nooit van het Crebo gehoord? Je bent niet de enige. Lees toch even verder, want het is wel belangrijk om te weten wat het is. ROC scholen (Regionale Opleidingen Centra) bieden mbo opleidingen aan in de zorg & welzijn, economie, sociale beroepen en techniek.

 1. Op een AOC (Agrarische opleidingscentra) kun je ‘groene’ mbo opleidingen volgen in milieu, landbouw, voeding en natuur.
 2. Ben je erg gemotiveerd om je mbo-diploma te halen? Dan kun je bij sommige scholen kiezen om je mbo opleiding versneld af te ronden.
 3. Vraag naar de mogelijkheden aan de school waar jij de opleiding wilt gaan volgen.

Studeren kost geld. Je betaalt niet alleen lesgeld voor je mbo-opleiding, maar moet ook boeken en andere leermaterialen kopen. Veel mbo-studenten kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Welke mogelijkheden bestaan er voor financiële ondersteuning op het mbo ? Er is een hoop veranderd in het mbo.

Wat is het grootste verschil tussen BOL en BBL opleiding?

BOL en BBL – Het mbo kent twee soorten opleidingen: BOL (beroepsopleidende leerweg) en BBL (beroepsbegeleidende leerweg). BOL is theoretischer: je gaat meer uren naar school. BBL is juist praktischer: je gaat meer uren werken.

Kan je zonder diploma naar het mbo?

Mbo-niveau 1: entreeopleiding – Voor de entreeopleiding heb je geen diploma nodig van een vooropleiding. Met een diploma op mbo-niveau 1 kun je als assistent gaan werken op de arbeidsmarkt, Maar je kunt ook door naar mbo-niveau 2. Tijdens de entreeopleiding krijg je individuele coaching en loopbaanbegeleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

Waarom is bol zo duur?

Commissie voor Bol.com – Omdat Bol.com hun website aanbiedt aan andere ondernemers, vragen ze een commissie over elk verkocht product. Ook dit bedrag moeten de ondernemers in hun verkoopprijs opnamen om überhaupt winst te kunnen maken. Als de ondernemers op Bol.com bij bedragen van bijvoorbeeld €10 hetzelfde zullen vragen als op hun eigen webshop, dan maken ze in vrijwel de meeste gevallen (een groot) verlies.

Hoeveel lesgeld krijg ik terug?

Als u eerder of tijdelijk stopt met uw studie – U kunt collegegeld terugvragen wanneer u zich tijdens het studiejaar uitschrijft. U krijgt dan 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand dat u eerder bent gestopt. Stopt u in juli of augustus, dan krijgt u die maanden niet terug.

Hoeveel lesgeld 2023?

Het lesgeld is € 1.239 voor het studiejaar 2022/2023.

Wat is BOL niveau 2?

Wat is een basisberoepsopleiding? – Een mbo-opleiding op het tweede niveau is heel praktisch. Je leert de dingen die je nodig om straks je werk goed te kunnen doen. Mbo-2 leidt op tot banen waarin je uitvoerend werk doet. Bij een basisberoepsopleiding doe je een beroepsopleidende leerweg (BOL) of een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Adblock
detector