Wat Is Polio?

Wat Is Polio
Wat is polio? – Poliomyelitis is ook bekend als kinderverlamming. Polio wordt veroorzaakt door drie typen poliovirussen. Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmet voedsel, besmette ontlasting of besmet water of door kleine druppeltjes in de lucht.

Wat zijn de symptomen van polio?

Ziekteverschijnselen – Meestal (90-95%) verloopt een infectie met het poliovirus zonder verschijnselen. In de andere gevallen begint het vaak met griepachtige verschijnselen. Deze verdwijnen meestal spontaan. Soms kunnen de klachten erger worden; hoofdpijn, spierpijn en braken.

 • Het virus verspreidt zich dan via de bloedbaan en dringt het ruggenmerg binnen.
 • Bij 1 op de 100-200 personen met een polio-infectie treedt een verlamming op, meestal aan de benen of armen, omdat de zenuwen die de bewegingen van deze lichaamsdelen aansturen beschadigd raken.
 • Ongeveer 2-10% van de patiënten met verlammingen overlijdt omdat de zenuwen van slik- of ademhalingsspieren worden aangetast.

De overige patiënten houden blijvende verlammingen en herstellen vaak maar gedeeltelijk door intensieve fysiotherapie. In ongeveer 20-30% van de mensen met een verlamming kan jaren na de infectie opnieuw spierzwakte, spierpijn, vermindering van spierweefsel en moeheid ontstaan.

Hoe raak je besmet met polio?

Vragen en antwoorden polio Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Iemand die polio heeft, kan anderen besmetten via de handen. Na bezoek aan het toilet kan het virus op bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklink zitten.

Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen. Via de handen kan het virus ook op speelgoed, bestek, servies en eten terechtkomen. Het virus zit ook in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.

Hebben mensen 3 of meer inentingen tegen polio gehad? Dan kunnen ze de ziekte niet meer krijgen. : Vragen en antwoorden polio

Kun je als volwassene polio krijgen?

PostpoliosyndroomPolio en vaccinatie Polio – de volledige naam luidt: poliomyelitis anterior acuta – is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt doorgaans zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen.In een klein aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan waardoor verlammingsverschijnselen optreden.

Polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd al worden tegenwoordig ook volwassenen getroffen. Een deel van de getroffenen herstelt volledig. Bij anderen blijven meer of minder ernstige restverschijnselen bestaan. In 1957 werd vaccinatie (in Nederland vooral via inenting) tegen polio mogelijk. Sindsdien komt polio in de westerse wereld nog maar zelden voor.Bij groeperingen die vaccinatie afwijzen, zijn nog enkele uitbraken geweest.Wereldwijd wordt gestreefd naar uitroeiing van het virus.

Er zijn gebieden in Afrika en Azië waar polio nog steeds voorkomt.Het poliovirus kan zich vrij snel verspreiden onder ongevaccineerde bevolkingsgroepen. Aangezien er steeds meer gereisd wordt, bestaat het risico dat het poliovirus Nederland binnenkomt.

Kun je genezen van polio?

De symptomen verlichten – Er is geen behandeling tegen polio. De ziekte kan alleen worden voorkomen door vaccinatie, die dus cruciaal is. De behandeling van personen met polio is enkel gericht op het verlichten van de symptomen. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen.

Hoe groot is de kans dat je polio krijgt?

Is poliovaccinatie nog zinvol nu de ziekte niet meer voorkomt? · Gezondheid en wetenschap Wereldwijd komt polio bijna niet meer voor, met dank aan vaccinatie. Waren er in de jaren tachtig nog 400.000 gevallen per jaar, dan zijn dat er vandaag nog gemiddeld 30, en dit alleen in Afghanistan, Pakistan en Nigeria.

 1. In ons land worden kinderen verplicht ingeënt en komt de ziekte niet meer voor.
 2. Polio of kinderverlamming komt in ons land niet meer voor, maar wereldwijd is de infectie nog niet uitgeroeid.
 3. Daarom blijft inenting absoluut nodig.
 4. Omdat de vaccinatiegraad in ontwikkelingslanden niet optimaal is, en er een levend-afgezwakt vaccin gebruikt wordt dat in zeer zeldzame situaties kan veranderen in een ziekmakend virus, hebben onderzoekers twee veiligere vaccins ontwikkeld die dat nadeel niet hebben en zo de uitroeiing van polio mogelijk maken.

De definitieve uitroeiing van lijkt binnen handbereik, nu nieuwe poliovaccins veilig en efficiënt gebleken zijn. Onderzoekers onder leiding van Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen testten in 2017 twee nieuwe poliovaccins bij 30 vrijwilligers die voor dit onderzoek in een quarantaine-dorp verbleven, dat speciaal hiervoor werd opgetrokken in Edegem (1).

 1. Quarantaine was nodig om te vermijden dat sporen van de nieuwe poliovaccins toegediend bij de vrijwilligers via stoelgang zouden terechtkomen in de buitenwereld.
 2. De nieuw geteste poliovaccins bleken veilig en efficiënt en worden nu verder getest bij grotere groepen mensen in binnen- en buitenland.
 3. We beschikken al lang over twee efficiënte poliovaccins, een geïnactiveerd en een levend-afgezwakt vaccin, die schitterend werk geleverd hebben.
See also:  Wat Verdiend Een Wethouder?

Het geïnactiveerd vaccin wordt hoofdzakelijk in industrielanden gebruikt (via inspuiting), terwijl het levend-afgezwakt vaccin uitsluitend in ontwikkelingslanden wordt gebruikt (orale toediening via druppels). Het oraal levend-afgezwakt vaccin heeft 1 kans op 1 à 5 miljoen om zelf te veroorzaken.

Waar komt polio vandaan?

Kinderverlamming
Poliomyelitis
Misvorming als gevolg van kinderverlamming
Man met geatrofieerd rechterbeen ten gevolge van poliomyelitis.
Synoniemen
Latijn poliomyelitis anterior acuta infantum poliomyelitis anterior acuta poliomyelitis epidemica anterior acuta paralysis infantum
Nederlands spinale kinderverlamming ziekte van Heine-Medin
Coderingen
ICD-10 A 80, B 91
ICD-9 045, 138
DiseasesDB 10209
MedlinePlus 001402
eMedicine ped/1843 pmr/6
MeSH C02.182.600.700
Portaal Geneeskunde

/td>

Polio in 2005 (rood: endemisch ; groen: geïmporteerd) Polio in 2012 (rood: endemisch ; groen: geïmporteerd) Poliomyelitis, verkort ( wilde ) polio, ook wel kinderverlamming genoemd, is een virusziekte ( Oudgrieks : πολιός polios = grijs, μυελός muelós = merg, medisch Latijn ( myelos/-us/-um ) ook: ruggenmerg, myelitis = ontsteking van het ruggenmerg ).

 • Het is een ontsteking van de grijze stof in het ruggenmerg,
 • Deze ziekte wordt veroorzaakt door het poliovirus, een enterovirus behorend tot de picornaviridae (pico-rna-viridae: kleine RNA-virussen).
 • Het virus wordt via de ontlasting van besmette personen uitgescheiden.
 • Door slechte hygiëne kan het virus van de ene op de andere mens worden overgebracht.

De incubatietijd is meestal 6 tot 20 dagen, maar wat langer of korter kan ook. Polio verloopt tegenwoordig meestal zonder ernstige verschijnselen: ongeveer 95% van de ‘patiënten’ merkt niet of nauwelijks iets van de ziekte. Deze mensen verspreiden wel het poliovirus.

 1. Ongeveer 5% heeft wat vage algemene klachten als keelpijn of last van de buik.
 2. Bij minder dan 1% van de besmette personen treden spierverlammingen op.
 3. Dit wordt vooral veroorzaakt door poliovirus type 1.
 4. Er zijn drie typen van het het wilde poliovirus (WPV).
 5. Type 2 is officieel uitgeroeid sinds 2015, type 3 sinds 2019.

Dat is te danken aan een wereldwijd vaccinatieprogramma. In de chronische fase zijn de verlammingen ongeneeslijk en leiden zij tot blijvende spierzwakte, bij opgroeiende kinderen ook tot misvormingen, bijvoorbeeld doordat aangedane ledematen zich niet meer normaal ontwikkelen of door de nog wel functionerende spieren worden kromgetrokken, of soms tot de dood als de ademhalingsspieren verlamd raken.

Hoe lang duurt polio?

Bij kleine kinderen verloopt de infectie vaak ongemerkt. De klachten duren meestal een paar weken maar kunnen ook langer duren, tot wel 3 maanden.

Wat als je je niet laat vaccineren tegen polio?

Ouders die weigeren het verplichte vaccin te laten toedienen, riskeren een geldboete van maximaal 800 euro en een gevangenistraf van maximaal een maand.

Hoelang is polio besmettelijk?

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM Zoek in Richtlijnen & Draaiboeken Verwekker: Poliovirus (RNA-virus) Besmettingsweg: Feco-oraal, aerogeen (bij begin). Incubatietijd: Meestal 7-14 dagen (spreiding 3-35 dagen). Besmettelijke periode: Niet precies bekend, 2 -7 weken.

20 april 2022: Bij Actieve immunisatie is de definitie van volledige vaccinatie aangepast aan het huidige RVP-vaccinatieschema.8 april 2022: Onder Diagnostiek is de wijze van verzending geactualiseerd. November 2019: In de paragraaf ‘Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten’ is een verwijzing opgenomen naar de nieuwe handleiding,

Abbink F, Buisman AM, Doornbos G, Woldman J, Kimman TG, Conyn-van Spaendonck MA. Poliovirus-specific memory immunity in seronegative elderly people does not protect against virus excretion. J Infect Dis.2005; 191(6):990-9. Barsky P, Lauer R. Tonsillectomy and the risk of poliomyelitis. Can Med Assoc J.1957 Sep 15;77(6):576-8. CDC, Poliomyelitis Prevention in the United States: updated recommendations of the advisory committee on immunization practices ( ACIP ). MMWR 2000; 49: 1-22. Cherkasova EA, Korotkova EA, Yakovenko ML, Ivanova OE, Eremeeva TP, Chumakov KM, Agol VI. Long-term circulation of vaccine-derived poliovirus that causes paralytic disease. Journal of Virology 2002; 76 (13): 6791-9. Conyn- van Spaendonck MAE, Melker de H, Abbink F, Elzinga- Gholizadea N, Kimman TG, Loon van T. Immunity to Poliomyelitis in the Netherlands. American Journal of Epidemiology 2001 Feb 153 (3); 207-214. From the Centers of Disease Control and Prevention. Pink Book’s chapter on polio. Updated april 2011. F rom the Centers of Disease Control and Prevention. Global progress toward laboratory containment of wild poliovirus—July 2001-August 2002. JAMA 2003;289:415-7. Gezondheidsraad: Commissie Poliomyelitis. Poliomyelitis. Gezondheidsraad Den Haag 1995; publicatienr.1995/19. Horn P. Poliomyelitis in pregnancy. A twenty-year report from Los Angeles County, California. Journal of the Obstetrics and Gynecology.1955 Aug; 6(2): 121-137. Horstmann DM. Acute poliomyelitis relation of physical activity at the time of onset to the course of the disease. J Am Med Assoc.1950 Ja 14;284(2):59-64. Kew OM, Cochi SL, Jafari HS, Wassilik SGF, Mast EE, Diop OM, Tangermann RH, Armstrong GL. Possible Eradication of Wild Poliovirus Type 3- Worldwide, 2012. MMWR 2014; 63 (45): 1031-3. Kew OM, Wright PF, Agol VI, Delpeyroux F, Shimizu H, Nathanson N, Pallansch MA. Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge. Bulletin of World Health Organisation.2004 Jan; 82: 16-23. Maas NA van der, Mollema L, Berbers GAS, Rooijen DM van, Avoort HG van der, Conyn- van Spaendonck MAE, Melker HE de, Klis FR van der. Immunity against poliomyelitis in the Netherlands, assessed in 2006 to 2007: the importance of completing a vaccination series. Euro Surveill.2014; 19 (7):pii=20705 Mulders MN, Reimerink JH, Koopmans MP, Loon AM van, Avoort HG van der. Genetic analysis of the wild-type poliovirus importation into The Netherlands (1979-1995). J Infect Dis 1997;176:617-24. Ogra PL. Effect of tonsillectomy and adeniodectomy on nasopharyngeal antibody response to poliovirus. N Engl J Med.1971 Jan 14;284(2):59-64. Rümke HC, Oostvogel PM, Veer M van der, Steenis G van, Loon AM van. Poliomeylitis in The Netherlands, 1979-1991: immunity and exposure. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:1380-6. Strebel PM, Ion-Nedelcu N, Baughman AL, Sutter RW, Cochi SL. Intramuscular injections within 30 days of immunization with oral poliovirus vaccine—a risk factor for vaccine-associated paralytic poliomyelitis. N Engl J Med.1995 Feb 23;332(8):500-6. Sutter RW, Patriarca PA, Suleiman AJ, Brogan S, Malankar PG, Cochi SL, et al. Attributable risk of DTP (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine) injection in provoking paralytic poliomyelitis during a large outbreak in Oman. J Infect Dis.1992 Mar; 165(3):444-9. Themanummer Poliomyelitis: kliniek en differentiaal diagnose, virologie en pathogenese, polio vaccinatie, polio in Nederland (epidemiologie en surveillance), mondiale eradicatie van poliomyelitis, het postpolio syndroom, Infect Bull 1995; 6(2). Tuladhar E, Hazeleger WC, Koopmans M, Zwietering MH, Beumer RR, Duizer E. Residual viral and bacterial contamination of surfaces after cleaning and disinfection. AEM 2012; 78 (21): 7769-75. Waterson AP. Regular Review. Virus infections (other than rubella) during pregnancy. British Medical Journal.1979 Sep 8; 2(6190):564-566. Werkgroep draaiboek bestrijding poliomyelitis: Draaiboek Introductie van polio, LCI 2013.

: Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Kan polio terugkomen?

Alsof de polio terugkomt : postpolio Vijftien, twintig, soms zelfs veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte kunnen mensen last krijgen van nieuwe verschijnselen zoals vermindering van spierkracht en uithoudingsvermogen, sterke vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn.

Hoe weet je of je gevaccineerd bent tegen tetanus?

Tetanusprik nodig? Neem contact op met de huisarts om uw wond te laten bekijken. De arts zal dan ook nagaan of en wanneer u tegen tetanus bent ingeënt.

Welke landen polio?

Polio door wildtype poliovirus type 1 in Afghanistan en Pakistan, 2021-2022 – Van de oorspronkelijke poliovirussen, de wildtypen poliovirus type 1,2 en 3, komt nu alleen type 1 (WPV1) nog voor. Deze is alleen nog endemisch in Afghanistan en Pakistan. In 2022 zijn voor Afghanistan en Pakistan inmiddels 18 personen met polio gemeld door een besmetting met wildtype 1.

Wat gebeurt er als je polio krijgt?

De meeste mensen worden niet ziek van het poliovirus of krijgen alleen een griepje. Bij sommigen komt het virus in de zenuwen en hersenen terecht. Je ledematen of ademhalingsspieren kunnen dan verlamd raken. Je kunt gehandicapt raken en zelfs overlijden.

Hoelang is polio besmettelijk?

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM Zoek in Richtlijnen & Draaiboeken Verwekker: Poliovirus (RNA-virus) Besmettingsweg: Feco-oraal, aerogeen (bij begin). Incubatietijd: Meestal 7-14 dagen (spreiding 3-35 dagen). Besmettelijke periode: Niet precies bekend, 2 -7 weken.

20 april 2022: Bij Actieve immunisatie is de definitie van volledige vaccinatie aangepast aan het huidige RVP-vaccinatieschema.8 april 2022: Onder Diagnostiek is de wijze van verzending geactualiseerd. November 2019: In de paragraaf ‘Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten’ is een verwijzing opgenomen naar de nieuwe handleiding,

Abbink F, Buisman AM, Doornbos G, Woldman J, Kimman TG, Conyn-van Spaendonck MA. Poliovirus-specific memory immunity in seronegative elderly people does not protect against virus excretion. J Infect Dis.2005; 191(6):990-9. Barsky P, Lauer R. Tonsillectomy and the risk of poliomyelitis. Can Med Assoc J.1957 Sep 15;77(6):576-8. CDC, Poliomyelitis Prevention in the United States: updated recommendations of the advisory committee on immunization practices ( ACIP ). MMWR 2000; 49: 1-22. Cherkasova EA, Korotkova EA, Yakovenko ML, Ivanova OE, Eremeeva TP, Chumakov KM, Agol VI. Long-term circulation of vaccine-derived poliovirus that causes paralytic disease. Journal of Virology 2002; 76 (13): 6791-9. Conyn- van Spaendonck MAE, Melker de H, Abbink F, Elzinga- Gholizadea N, Kimman TG, Loon van T. Immunity to Poliomyelitis in the Netherlands. American Journal of Epidemiology 2001 Feb 153 (3); 207-214. From the Centers of Disease Control and Prevention. Pink Book’s chapter on polio. Updated april 2011. F rom the Centers of Disease Control and Prevention. Global progress toward laboratory containment of wild poliovirus—July 2001-August 2002. JAMA 2003;289:415-7. Gezondheidsraad: Commissie Poliomyelitis. Poliomyelitis. Gezondheidsraad Den Haag 1995; publicatienr.1995/19. Horn P. Poliomyelitis in pregnancy. A twenty-year report from Los Angeles County, California. Journal of the Obstetrics and Gynecology.1955 Aug; 6(2): 121-137. Horstmann DM. Acute poliomyelitis relation of physical activity at the time of onset to the course of the disease. J Am Med Assoc.1950 Ja 14;284(2):59-64. Kew OM, Cochi SL, Jafari HS, Wassilik SGF, Mast EE, Diop OM, Tangermann RH, Armstrong GL. Possible Eradication of Wild Poliovirus Type 3- Worldwide, 2012. MMWR 2014; 63 (45): 1031-3. Kew OM, Wright PF, Agol VI, Delpeyroux F, Shimizu H, Nathanson N, Pallansch MA. Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge. Bulletin of World Health Organisation.2004 Jan; 82: 16-23. Maas NA van der, Mollema L, Berbers GAS, Rooijen DM van, Avoort HG van der, Conyn- van Spaendonck MAE, Melker HE de, Klis FR van der. Immunity against poliomyelitis in the Netherlands, assessed in 2006 to 2007: the importance of completing a vaccination series. Euro Surveill.2014; 19 (7):pii=20705 Mulders MN, Reimerink JH, Koopmans MP, Loon AM van, Avoort HG van der. Genetic analysis of the wild-type poliovirus importation into The Netherlands (1979-1995). J Infect Dis 1997;176:617-24. Ogra PL. Effect of tonsillectomy and adeniodectomy on nasopharyngeal antibody response to poliovirus. N Engl J Med.1971 Jan 14;284(2):59-64. Rümke HC, Oostvogel PM, Veer M van der, Steenis G van, Loon AM van. Poliomeylitis in The Netherlands, 1979-1991: immunity and exposure. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:1380-6. Strebel PM, Ion-Nedelcu N, Baughman AL, Sutter RW, Cochi SL. Intramuscular injections within 30 days of immunization with oral poliovirus vaccine—a risk factor for vaccine-associated paralytic poliomyelitis. N Engl J Med.1995 Feb 23;332(8):500-6. Sutter RW, Patriarca PA, Suleiman AJ, Brogan S, Malankar PG, Cochi SL, et al. Attributable risk of DTP (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine) injection in provoking paralytic poliomyelitis during a large outbreak in Oman. J Infect Dis.1992 Mar; 165(3):444-9. Themanummer Poliomyelitis: kliniek en differentiaal diagnose, virologie en pathogenese, polio vaccinatie, polio in Nederland (epidemiologie en surveillance), mondiale eradicatie van poliomyelitis, het postpolio syndroom, Infect Bull 1995; 6(2). Tuladhar E, Hazeleger WC, Koopmans M, Zwietering MH, Beumer RR, Duizer E. Residual viral and bacterial contamination of surfaces after cleaning and disinfection. AEM 2012; 78 (21): 7769-75. Waterson AP. Regular Review. Virus infections (other than rubella) during pregnancy. British Medical Journal.1979 Sep 8; 2(6190):564-566. Werkgroep draaiboek bestrijding poliomyelitis: Draaiboek Introductie van polio, LCI 2013.

: Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Wat zijn de symptomen van rode hond?

Ziekteverschijnselen rodehond – Rodehond begint vaak met wat algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, neusverkoudheid en lichte oogontsteking. Hierna komt er een rode huiduitslag. De uitslag zit vooral achter de oren, in het gezicht en in de nek.

De ziekte verloopt meestal erg mild en vaak met weinig koorts. Ongeveer de helft van de patiënten met rodehond heeft géén huiduitslag. Soms kan rodehond leiden tot een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking. Wanneer een zwangere vrouw rodehond doormaakt kan dit een spontane miskraam of zeer ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken.

Dit laatste heet het congenitaal rubella syndroom ( CRS congenitaal rubella syndroom (congenitaal rubella syndroom) ).

Kan polio terugkomen?

Alsof de polio terugkomt : postpolio Vijftien, twintig, soms zelfs veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte kunnen mensen last krijgen van nieuwe verschijnselen zoals vermindering van spierkracht en uithoudingsvermogen, sterke vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn.

Adblock
detector