Wat Is Tetanus?

Wat Is Tetanus
Besmetting en preventie van tetanus – Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Besmetting is alleen mogelijk als iemand een open wond heeft en die wond in contact komt met bijvoorbeeld straatvuil, stof, (paarden)mest of grond. Dit kan ‘direct’ contact zijn met straatvuil, bijvoorbeeld als je op straat gevallen bent en je been aan iets hebt open gehaald, maar ook ‘indirect’ als je gebeten wordt door een beest dat straatvuil in zijn bek heeft.

Ook een klein wondje, bijvoorbeeld van een prik aan een doornstruik in de tuin, kan genoeg zijn om tetanus op te lopen. Iemand die tetanus heeft gehad en dit heeft overleefd, is niet beschermd tegen een volgende tetanusinfectie. Er moet in het bloed een bepaald niveau van antistoffen aanwezig zijn om de bacterie direct bij binnenkomst op te ruimen.

Dit niveau bereik je alleen door vaccinaties. Als iemand met een wond naar de huisarts of de spoedeisende hulp gaat, wordt dan ook altijd gekeken of opnieuw vaccineren nodig is. Tetanusvaccinatie wordt sinds 1957 aangeboden aan alle kinderen in Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) ).

Hoe merk je dat je tetanus hebt?

Tetanus en vaccineren Wijzigingsdatum 13-01-2022 | 13:23 Tetanus, ook wel kaakklem of wondkramp genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, Zodra de bacterie, die bijvoorbeeld in straatvuil zit, in een open wond(je) komt, kan iemand een tetanusinfectie oplopen.

 • Sinds 1954 krijgen kinderen een inenting tegen tetanus, 3 keer voor hun eerste verjaardag en als ze 4 en 9 jaar oud zijn.
 • Tetanus kan leiden tot een verkramping van de kaakspieren (kaakklem), slikklachten en ademhalingsproblemen.
 • Door beschadiging van spier- en zenuwstelsel kunnen botbreuken, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen ontstaan.

Als je besmet bent, duurt het meestal 6 tot 15 dagen voordat je ziek wordt, maar het kan ook enkele maanden duren. Vaak krijg je eerst last van rusteloosheid, geprikkeldheid en hoofdpijn. Daarna treedt verkramping van de spieren op. Zonder behandeling is tetanus dodelijk.

Kun je genezen van tetanus?

Wat is tetanus? – Tetanus is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een bacteriële toxine die uw zenuwstelsel aantast, wat leidt tot pijnlijke spiersamentrekkingen, vooral van uw kaak- en nekspieren. Tetanus kan uw vermogen om te ademen verstoren en kan uw leven bedreigen.

 1. Tetanus is algemeen bekend als “kaakkramp”.
 2. Dankzij het tetanusvaccin zijn gevallen van tetanus zeldzaam in ons land en andere delen van de ontwikkelde wereld.
 3. Maar de ziekte blijft een bedreiging voor diegenen die niet op de hoogte zijn van hun vaccinaties.
 4. Het komt vaker voor in ontwikkelingslanden.
 5. Er is geen genezing voor tetanus.

De behandeling richt zich op het beheersen van complicaties totdat de effecten van het tetanustoxine verdwijnen.

Hoe snel tetanus na wond?

Tetanusprik nodig? – Neem contact op met de huisarts om uw wond te laten bekijken. De arts zal dan ook nagaan of en wanneer u tegen tetanus bent ingeënt. U heeft geen prik tegen tetanus nodig:

als u als kind alle prikken tegen tetanus heeft gehad én

jonger bent dan 20 jaar óf minder dan 10 jaar geleden nog eens tegen tetanus bent ingeënt.

U heeft ook geen prik tegen tetanus nodig bij:

een schone wond een eerstegraads brandwond (zonder blaren) een klein tweede- of derdegraads brandwondje

In andere gevallen: bel uw huisarts. U heeft mogelijk een of meer prikken nodig. Het is het beste als u de inenting(en) zo snel mogelijk na de verwonding krijgt. Als dat niet gebeurd is, laat het dan toch nog doen. Het inenten kan tot uiterlijk 3 weken na de verwonding.

See also:  Bh Waar Je Bandjes Af Kan Halen?

Hoe kom je van tetanus af?

Behandeling – De behandeling van tetanus vereist een ziekenhuisopname en is vooral ondersteunend: de luchtwegen worden vrijgehouden en medicatie tegen de spierspasmen wordt toegediend. Met een antibioticabehandeling proberen artsen de infectie te bestrijden. Er worden ook antistoffen tegen tetanus ingespoten. Ondanks intensieve zorgen is het risico op overlijden groot.

Wat moet je doen als je tetanus hebt?

Overslaan en naar de inhoud gaan

Tetanus is een ernstige, besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de tetanusbacterie. Bijna alle kinderen in Nederland zijn tegen tetanus ingeënt. Daardoor komt het hier bijna niet meer voor. Tetanus geeft spierkrampen in het hele lichaam, die levensbedreigend zijn. Besmetting gaat via dierenbeten en via wonden die in contact komen met straatvuil, aarde of mest. Als u tetanus heeft, moet u zo snel mogelijk in een ziekenhuis worden opgenomen. U krijgt dan antistoffen tegen het gifstof van de bacterie, spierverslappers en pijnstillers. Ga na of u voldoende tegen tetanus bent ingeënt als u een wond oploopt of een verre reis gaat maken.

Hoe groot is de kans op tetanus na beet?

Tetanus na honden- of kattenbeet Vraagstelling Tetanus, ook wel bekend als kaakklem of wondkramp, is een acute, zeer ernstige, potentieel dodelijke infectieziekte, veroorzaakt door het toxine van Clostridium tetani, Alleen vaccinatie met het tetanustoxine geeft immuniteit tegen tetanus.

Na introductie van tetanusvaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 is de incidentie van tetanus in Nederland afgenomen tot gemiddeld 2 (ongevaccineerde) mensen per jaar en kwam de afgelopen tien jaar in Nederland slechts één geval van tetanus met dodelijke afloop voor. Zowel het RIVM als de NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties adviseert op basis van het advies van de Gezondheidsraad tetanusprofylaxe bij bijtwonden van een dier vanwege het contact met grond of straatvuil en daardoor kans op besmetting met Clostridium tetani,

Opvallend is dat bovengenoemde richtlijnen geen wetenschappelijke onderbouwing geven van het risico op tetanus na een honden- of kattenbeet. De vraag is dan ook hoe groot het risico is op een tetanusinfectie na een honden- of kattenbeet. Zoekstructuur We doorzochten PubMed met de MeSH-termen ‘Cats’, ‘Dogs’, ‘Bites and Stings’, ‘Clostridium tetani’ en ‘Tetanus’, waarbij we limiteerden op ‘humans’.

 1. Dit leverde 27 niet-relevante artikelen op.
 2. Via ‘related citations’ en aanpassing van de zoektermen vonden we twee relevante onderzoeken.
 3. Resultaten Griego et al.
 4. Beschreven in een review het beleid bij bijtwonden van honden, katten en mensen.
 5. Deze review vermeldt in een tabel ruim 68 micro-organismen (bacteriën en virussen), waaronder Clostridium tetani, die in bijtwonden zijn geïsoleerd.

Daarna zeggen de auteurs echter niets meer over deze bacterie of de ziekte tetanus. Opvallend is dat zij Clostridium tetani ook noemen in een tabel met zeldzame pathogenen die worden overgebracht door mensenbeten. Het artikel van Talan et al. beschrijft een prospectief case-serieonderzoek, uitgevoerd in 18 eerstehulpafdelingen in de Verenigde Staten, waarin geïnfecteerde wonden van 50 patiënten met hondenbeten en 57 patiënten met kattenbeten bacteriologisch zijn geanalyseerd.

In de tabel met ruim 161 verschillende bacteriën komt Clostridium tetani geen enkele keer voor. Ook wordt het woord ‘tetanus’ nergens genoemd in het artikel. Bespreking Vrijwel alle artikelen of richtlijnen over infecties na een honden- of kattenbeet adviseren tetanusprofylaxe gezien het risico op tetanus na bijtwonden zonder dat hiervoor wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven.

See also:  Waar Kan Ik Mijn Bloedgroep Vinden?

De review van Griego et al. is een van de weinige onderzoeken die Clostridium tetani beschrijft na een dierlijke bijtwond. Dit onderzoek is echter methodologisch van slechte kwaliteit. Hoewel de onderzoekers aangeven dat bij de behandeling wel zo nodig tetanustoxoïd moet worden verstrekt, geven zij geen informatie over het risico van tetanus na een bijtwond.

Opvallend in dit onderzoek is dat Clostridium tetani ook na mensenbeten kon worden aangetoond, terwijl mensenmonden over het algemeen weinig contact met grond of straatvuil hebben. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties noemt contact met grond- of straatvuil als (enige) oorzaak voor het risico op tetanus na een dierenbeet.

Het onderzoek van Talan et al. is methodologisch goed opgezet. Hierin wordt geen relatie aangetoond tussen een honden- of kattenbeet en infectie met Clostridium tetani, Conclusie Er is nauwelijks wetenschappelijk bewijs beschikbaar of een honden- of kattenbeet een risico op tetanus met zich meebrengt.

Meer onderzoek is nodig. Betekenis Momenteel is er onvoldoende bewijs om van de huidige richtlijnen af te wijken, mede gezien het potentieel ernstige beloop van tetanus. Het is mogelijk dat vanwege het (vermoedelijk zeer lage) risico op tetanus na bijtwonden in de toekomst de richtlijnen op basis van nieuw onderzoek moeten worden aangepast, waarbij alleen bij relevante risico’s profylactische vaccinaties worden aanbevolen.

Vanwege het te verwachten lage risico op tetanus na een honden- of kattenbeet zou dan voor deze indicatie het aantal (re)vaccinaties drastisch kunnen worden teruggedrongen.

1. Steens A, Mollema L, Berbers GAM, Van Gageldonk PGM, Van der Klis FR, De Melker HE. Nederlandse bevolking goed beschermd tegen tetanus. Infectieziekten Bulletin RIVM. Bilthoven: RIVM, 2011. 2. Wielink G, Koning S, Oosterhout RM, Wetzels R, Nijman FC, Draijer LW. NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (eerste herziening). Huisarts Wet 2007;50:426-44. 3. Boukes FS, Wiersma TJ, Beaujean D, Burgmeijer RJF, Timen A. Tetanusprofylaxe in de huisartsenpraktijk. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2172-3. 4. Gezondheidsraad. Immunisatie tegen tetanus bij verwonding. Publicatie nr 2003/11. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003. 5. Richtlijn Tetanus van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI)., 6. Griego RD, Rosen T, Orengo IF, Wolf JE. Dog, cat, and human bites: a review. J Am Acad Dermatol 1995;33:1019-29. 7. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM, Moran GJ, Goldstein EJC. Bacteriologic analysis of infected dog and cat bites. N Engl J Med 1999;340:85.

: Tetanus na honden- of kattenbeet

Hoe vaak inenten tegen tetanus?

Vaccinatie tegen tetanus | CM Een herhalingsinenting wordt gegeven in het eerste leerjaar en in het derde jaar secundair onderwijs. Na de basisvaccinaties wordt een herhalingsinenting om de tien jaar aanbevolen. Ze wordt toegediend in een drievoudig combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest, dat in Vlaanderen gratis is.

Waar leeft tetanus?

Tetanus – ook wel klem genoemd – is een levensbedreigende infectieziekte. Tetanus ontstaat meestal als een wonde besmet raakt met de bacterie Clostridium tetani. Deze zit niet alleen op roestige voorwerpen, maar schuilt ook dikwijls in straatvuil, aarde, uitwerpselen en stof.

Wat kost een vaccinatie tegen tetanus?

Werkzame stof TETANUSVACCIN Toedieningsvorm SUSPENSIE € 10,22 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel. Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Eigen risico € 10,22 Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

See also:  Waar Zitten Je Longen?

Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

RVG-nummer 017639 Zie ook

Informatie over TETANUSVACCIN op Apotheek.nl

Kan je tetanus krijgen na vaccinatie?

Inhaalvaccinatie – Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen tetanus, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van de leeftijd worden hiervoor verschillende combinatievaccins gebruikt, telkens minstens met een component tegen difterie en kinkhoest.

Vraag raad aan je arts. Ook als je volwassen bent en nog niet gevaccineerd werd tegen tetanus is het belangrijk om je alsnog te laten vaccineren. Om als volwassene volledig gevaccineerd te zijn tegen tetanus heb je 3 vaccinaties nodig. Daarna ben je voldoende gevaccineerd en moet je maar om de 10 tot 20 jaar nog een vaccin krijgen om voldoende beschermd te zijn tegen tetanus.

Deze vaccinatie gebeurt met een combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Deze vaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging.

Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen. Afhankelijk van de leeftijd worden verschillende combinatievaccins gebruikt, telkens minstens met een component tegen difterie en kinkhoest. Aparte vaccins tegen tetanus zijn niet meer verkrijgbaar.

Tetanus: symptomen, besmetting en preventie Tetanus of klem is een zeer ernstige bacteriële infectieziekte die de spieren aantast en kan leiden tot krampen en verstikking. Je raakt besmet via huidwonden. Zonder behandeling kan tetanus zelfs dodelijk zijn.

Hoe lang na beet tetanus?

Prik tegen tetanus – Bij elke bijtwond van een dier is er kans dat de tetanus-bacterie in de wond komt. De meeste mensen in Nederland hebben als kind gehad.

Heeft u nooit een prik tegen tetanus gehad? Dan is het belangrijk dat u een prik krijgt met antistoffen tegen tetanus. U krijgt meteen ook nog een andere prik. Die zorgt ervoor dat u zelf antistoffen maakt tegen tetanus. Het is het beste als u deze prikken zo snel mogelijk krijgt, maar in ieder geval binnen 3 weken na de bijtwond. Na 1 maand en na 6 maanden moet u weer een prik krijgen. Is uw laatste prik tegen tetanus langer dan 10 jaar geleden? Dan heeft u maar 1 nieuwe prik nodig. Het is het beste als u deze prik zo snel mogelijk krijgt, maar in ieder geval binnen 3 weken na de bijtwond.

Hoe lang gaat tetanus mee?

Wanneer krijg je een tetanusprik? – De tetanusvaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, In principe zijn alle kinderen in Nederland daarom beschermd tegen tetanus. Een tetanusvaccinatie werkt niet levenslang. Herhaling van de tetanusprik is nodig in de volgende gevallen:

Na een verwonding, De tetanusbacterie zit in straatvuil. Na een verwonding waarbij je bloedt is soms een tetanusprik nodig. Na een dierenbeet, Sommige dieren dragen tetanus over door te bijten, lees hier meer over op Gezondheidsplein, Bepaalde beroepen, Mensen die veel met aarde of dieren werken lopen meer risico op tetanus. Herhaling van de tetanusprik is dan verstandig. Vakantie buiten Europa, Voor vakantie in sommige landen is een tetanusvaccinatie verplicht.

Deze tekst is goedgekeurd door P. Schipper, arts

Adblock
detector